Begivenheder

Ruslands nymartyrer

Download som iCal-fil
x
Torsdag, d. 6. September 2012 kl. 19.30

Karin Hyldal Christensen

Siden Sovjetunionens sammenbrud har Den russisk-ortodokse kirke næsten tidoblet antallet af sine helgener. De fleste af kirkens nye helgener er såkaldte nymartyrer, som blev dræbt under de omfattende religionsforfølgelser i Sovjetunionen. Karin Hyldal Christensen fortæller om baggrunden for denne enorme kanoniseringsaktivitet og om hvordan nymartyrerne bliver fejret i kirken i dag. Hagiografer, ikonmalere og hymnografer er fuldt beskæftigede med at forfatte nye helgenlevneder, male ikoner og skrive gudstjenestetekster.

Vi vil i dias besøge et af de erindringssteder for nymartyrerne, der er opstået i løbet af 1990’erne og stadig er under udvikling. Det er "Butovskij Poligon" - skydeterrænet Butovo udenfor Moskva, som i Sovjettiden blev brugt som henrettelsesplads og i dag er et helligt sted for nymartyrerne fra Butovo. I 1937-38 blev 20.760 mennesker dræbt her af regimet. Omkring 1000 af dem var såkaldte ”kirkefolk” og af dem er 330 til dags dato helgenkåret. Hvem var de?

Sted : Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V
Kontakt : http://tors.ku.dk/ansatte/?id=135617&vis=medarbejder
http://academicumcatholicum.dk/6-september-2012-karin-hyldal-christensen/
http://www.sanktandreasbibliotek.dk/

Tilbage