Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Croatian wordlist

CzechCroatian
bábababa
bankabanka
bavitbaviti se
bludblud
borbor
brakbrak
brzobrz
brzybrz
bujnýbujan
bystrýbistar
časčas
čerstvýčvrst
červencrven
červeneccrven
chórkor
člověkčovjek
dělodjelo
dítědijete
divandivan
dobadoba
DunajDunaj
DunajDunav
dvorecdvorac
dýnědinja
hlavaglava
hodinagodina
horagora
hovorgovor
hradgrad
hrátigrati
hřešitgriješiti
jahodajagoda
jelje
jetije
jitrojutro
kalkal
knězknez
kolokola
kolokolo
krajkraj
krásnýkrasan
kruhkruh
lékárnaljekarna
lepšíljepše
létoljeto
líbatljubiti
líbatpoljubiti
líbit seljubiti
líbit sepoljubiti
líclice
lícelice
lipan podhornílipanj
listlist
listopadlistopad
louhlug
luhlug
lukluk
májkamajka
masamasa
mašinamašina
mečmeč
městomjesto
mírmir
místomjesto
mrakmrak
mužmuž
náhlýnagao
napravopravo
nedělenedjelja
obchodobhod
obrazobraz
odkazotkaz
olovoolovo
otecotac
ovocevoće
palecpalac
CzechCroatian
paměťpamet
pápápapa
párapara
pespas
PetrohradPetrograd
písmenopismo
písmopismo
pivnicepivnica
plotput
pokojpokoj
polednepodne
popelnicePepelnica
popelníkPepelnica
poselposao
pověstpovijest
právopravo
prostěprosto
psátpisati
půlnocponoć
puškapučina
puškapuška
ránorano
řečriječ
restauracerestauracija
říjenrujan
rodinarodbina
rokrok
ruskýruski
sadsad
sborsabor
sborzbor
skladsklad
sklonitsklanjati
skloňovatsklanjati
skoroskoro
slovenskýslovenski
slovoslovo
spřáhnoutsprezati
srbsrbin
srbskýsrpski
srpensrpanj
stěnastjena
štikaštuka
stosto
stolicestolica
stranastrana
stredsrijeda
středasrijeda
studenýstudeni
štukaštuka
stůlsto
stůlstol
světsavjet
světsvijet
světsvjet
tečnýtuča
truptrup
tykevtikva
věcvješt
věcveć
věkvijek
veselíveselje
vpravopravo
vrahvrag
vůzvoz
zaza
záchodzahod
zapřáhnoutsprezati
závodzavod
ženažena
židžidov
žitožito
zítrasutra
životživot
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>