Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Slovenian wordlist

Lower SorbianSlovenian
babababa
babkababica
bankabanka
běliznjabelina
bórbor
braśbrati
braśpobrati
bujnybujen
casčas
chorkor
chudyhud
chudyhudi
cłowjekčlovek
cytaśčitati
dobadoba
dodatnydodatni
DunajDunaj
dwórcykdvorec
dynjaškdinja
głowaglava
góragora
gradgrad
graśigrati
grodgrad
knězknez
kołokolo
krajkraj
lěpjejlepše
lěpšylepše
lětoleto
licolice
listlist
listopadlistopad
lubiśljubiti
masamasa
měrmir
módrymoder
mrokmrak
mužmož
nagłynagel
napšawopravo
njeźelanedelja
palcpalec
papapapa
Lower SorbianSlovenian
parapara
pisaśpisati
pismopismo
pjaspes
pokojpokoj
połdnjopoldan
połnocpolnoč
popjelnicaPepelnica
popjelnicapepelnik
powěsćpovest
pšawopravo
pšostoprosto
ranorano
rěcreč
restawracijarestavracija
roźinarodbina
ruskiruski
sadsad
serbsrb
serbskisrbski
składsklad
słowjeńskislovenski
słowoslovo
srjodasreda
stolicastolica
stołstol
stronastran
štukaščuka
tšuptrup
tycatoča
wěkvek
wobrazobraz
wóńvonj
wóścoče
zaza
zapomnjeśzapomniti
zawodzavod
zborzbor
źěłodelo
žeńskažena
zernozrno
źiśedete
žonažena
žydžid
žywotživot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>