Portal search

Welcome to the
Danish Portal for Slavonic, Balkan and East European Studies

Printer Friendly and PDF

Musik 24/7 Legatet uddeles hvert år til en studerende, som ønsker at dygtiggøre sig i udlandet – vi tror nemlig på at rejser og kultursammenstød er værdifuldt for alle og enhver – uanset om det er i privat eller professionelt regi. Af den grund vil vi gerne støtte udlandsophold.

Ansøgningsfrist 1/12.

Hvem kan søge? Personer over 18 år, dansk/svensk/norsk statsborgerskab og optaget på studie med varighed på minimum 2 år.

Læs mere om legatet her.

News

About the portal

Billboard

Magazine

Link databases

The portal's catalogue (1,400 weblinks),
Subject Gateway Slavistics (2,100),
news feeds (100)

Calendar

Related events in the Nordic countries

Documents

Document database,
Slavic Fulltext Sources

Jobs

Offer/search for placements or jobs

Biblographies

BibSlavKon - International Congresses of Slavists (7,300 records),
BibSlavArb - Bibliography of Slavic Publications from German Journals 1876-1983 (17,000)
SorBib - Sorbian Bibliography (74,000)

Subscribe

Subscribe to the portal's news, the magazine, job offers or events

Tools

This portal's dictionary server (123,000 headwords) and search tools