Ved Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis i russisk litteraturvitenskap/ kulturkunnskap.
 
Nærmere opplysninger: http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=83318