Jobs - Latest News

5 Praktikantstillinger ved Ambassaden i Polen

http://polen.um.dk/da/om-os/praktikantstillinger/

Som Danmarks naboland og med næsten 40 mio. indbyggere spiller Polen en vigtig rolle for danske interesser inden for en bred vifte af politikområder. Hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik eller handelspolitik, så er Polen en central samarbejdspartner for at pleje de danske interesser

Ansøgning til perioden 1. februar 2019 - 31. juli 2019

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil senest den 15. september 2018 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i.

Du kan desuden kontakte de nuværende praktikanter for yderligere baggrund og praktiske informationer. Kontaktinformationerne findes under de respektive afdelinger på http://polen.um.dk/da/om-os/.

CERTA søger oversættere:

 • fra estisk til engelsk (og/eller dansk)
 • fra lettisk til engelsk (og/eller dansk)
 • fra litauisk til engelsk (og/eller dansk)

Vi har ingen faste krav til uddannelse eller erfaring, men vi forestiller os, at du nok som minimum har eller er i gang med en mellemlang akademisk uddannelse.

CERTA søger studentermedarbejdere, der gerne har erfaring med målrettet research, systematisk internetsøgning og/eller behandling og analyse af data. Du skal være systematisk og grundig, have et godt blik for detaljer og samtidig tænke nyt og kreativt indenfor informationssøgning. Du skal være velskrivende og kunne præsentere din research klart (og grammatisk fejlfrit) i rapporter på dansk og engelsk.

Bemærk: Jobbet kræver østeuropæiske og/eller baltiske sprogkompetencer.

CERTA søger en dygtig og rutineret OSINT-indhenter, der har stor erfaring med indhentning fra åbne kilder.

Vi forestiller os, at du har siddet med OSINT i f.eks. politiet, efterretningstjenesterne eller i medieverdenen.

Du skal selvstændigt kunne gennemføre indhentningsopgaver i forbindelse med baggrundsundersøgelser af personer og Due Diligence af virksomheder.

 • Du er rutineret inden for: Open-Source Intelligence (OSINT) – dvs. indhentning og behandling af information fra internettet
 • Verifikation af indhentet materiale
 • Dokumentation af indhentet materiale med henblik på at skabe et solidt fundament for den efterfølgende rapportering
 • Skriftlig rapportering på både dansk og engelsk

Bemærk: Jobbet kræver østeuropæiske og/eller baltiske sprogkompetencer.

I øjeblikket søger vi studerende til et halvt års praktik i foråret 2017 i vores afdelinger i:

Skt. Petersborg, Riga, Warszawa, Bruxelles, Rio de Janeiro samt i Dansk Kulturcenter i Beijing og på hovedkontoret i København.

Dansk Kulturinstitut arbejder for at skabe forståelse for dansk og international kultur. Dette gør vi i dialog med partnere i udland og indland for sammen at skabe nye indsigter og nye netværk. Vi udvikler begivenheder og kultur- og samfundsrelaterede projekter, der skubber til vante tankesæt og giver gensidig værdi.

Under praktikopholdet vil dine kompetencer blive bragt i spil i praksis, og du får en god indsigt i international kultursamarbejde og –udveksling. Du bliver en aktiv del af medarbejderstaben og vil assistere ved projektudvikling og formidling af aktiviteter.

Du vil få mulighed for at løse opgaver med at lave research, pleje kontakter i netværk, bidrage til PR og marketingopgaver, tekster til hjemmesider og sociale medier, fondsansøgninger m.m. I perioder med høj aktivitet, fx konferencer, besøg eller særlige arrangementer vil der være opgaver af mere praktisk karakter.

Udover de faglige udfordringer får du en masse personlig erfaring, som du kan bruge, når du senere skal søge job.

Vi er opmærksomme på fremdriftsreformen, og det er muligt for vores praktikanter at aftale et fleksibelt praktikophold og sideløbende have tid til at tage fag på universitetet.

Praktikopholdet er ulønnet.

Forventninger til praktikanten

 • Du studerer på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
 • Du er god til at kommunikere på dansk og engelsk – og evt. har kendskab til det lokale sprog og kultur
 • Du er god til at formulere dig på skrift og i tale
 • Du har lidt erfaring med web-opgaver
 • Og du kan arbejde selvstændigt og målrettet

Hvem er vi?

Dansk Kulturinstituts hovedkontor i København har 9 faste medarbejdere samt 2 projektmedarbejdere og 1-2 praktikanter. De 6 udenlandske afdelinger er små dynamiske enheder med 1 institutleder og 1-2 projektmedarbejdere, hertil kommer praktikanter. Vi har stor erfaring med at vejlede praktikanter.
Læs mere om de enkelte institutter på deres hjemmesider, se nederst i opslaget.

Praktikantvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, og praktikanten er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer, visum, bolig m.m. Praktikperioden er typisk på 6 måneder, alt afhængig af den enkeltes studieordning og universitetskrav.

Varighed og arbejdstid aftales med de enkelte afdelinger og justeres i forhold til rapportskrivning/deltagelse i fag eller lign.

Ansøgning

Ansøgning om praktikophold, CV samt evt. dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk til afdelingerne, se kontaktinfo nedenfor. Ansøgeren skal have dansk statsborgerskab samt et dansk pas, der har gyldighed 6 mdr. udover opholdet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for praktikpladserne i Riga, Warszawa og på hovedkontoret i København er d. 20. oktober 2016.

Ansøgningsfrist for praktikpladserne i Bruxelles, Beijing, Rio de Janeiro og Skt. Petersborg er d. 31. oktober 2016.

Yderligere oplysninger

Dansk Kulturinstitut er en selvejende institution. Siden 1940 har vi været engageret i at skabe gensidig forståelse mellem mennesker. Vi tror på, at kunst og kultur er blandt Danmarks vigtigste råvarer. Vi arbejder for at skabe kendskab til og sympati for danske samfundsværdier.
Dansk Kulturinstitut modtager en årlig bevilling fra Kulturministeriets tipsmidler.

Læs det aktuelle opslag på Kulturinstituttets hjemmeside

Yderligere informationer til opslaget:

Rusland

DKI i Rusland søger regelmæssigt praktikanter. DKI-Rusland har kontor i Skt. Petersborg og har et fast team på en dansk institutleder, en russisk projektmedarbejder, en russisk bogholder og en praktikant. Som praktikant vil du komme til at indgå i Kulturinstituttets daglige arbejde, men også få mulighed for at medudvikle nye projekter og arbejde med selvstændige opgaver, hvis disse er relevante for Kulturinstituttets arbejde. Opdatering af hjemmeside og sociale medier er også en meget vigtig funktion, som for størstedelen varetages af praktikanten i samarbejde med projektmedarbejderen. Arbejdet foregår på dansk, russisk og engelsk, hvorfor det er nødvendigt, at praktikanten har et godt forhåndskendskab til russisk. Praktikanten skal selv finde bolig, men Kulturinstituttet kan hjælpe med kontakter. Kontakt evt. institutleder Finn Andersen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hjemmeside: www.danishculture.ru

Polen

DKI i Polen tilbyder praktikantstillinger. Der er tre ansatte (hvoraf to er på deltid). Vi har en lille sprogskole med en dansk sprogunderviser. Der tales polsk, engelsk og dansk/svensk. Du behøver ikke tale polsk; vi arbejder meget med internationale projekter i samarbejde med EUNIC, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Desuden udgør en del af arbejdet kommunikation med danske partnere og research samt fundraising på dansk. Warszawa er en by med broget kultur- og studenterliv og mange udlændinge, hvor du kan kommunikere på engelsk og hvor livet er billigere end i Vesteuropa. Alle vores danske praktikanter har været vældig glade for at være her. Praktikanterne skal selv finde bolig, men vi vil gerne hjælpe og finde et billigt hostel de første dage. Kontakt institutleder Boguslawa Sochanska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller projektmedarbejder Joanna Tamborska: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hjemmeside: www.dik.org.pl

Lettland

DKI-Letland har kontor i hovedstaden Riga og er en lille, men meget aktiv enhed bestående af en institutleder og en lokal projektkoordinator. Du kommer derfor til at være en stor del af alle aspekter af det daglige arbejde med bl.a. fundraising, koordinering af studieture, opdatering af hjemmeside, produktion af nyhedsbrev og pressemeddelelser på dansk og engelsk samt planlægning og afvikling af talrige events. Du vil også få mulighed for at stå for dit eget projekt i tæt dialog med institutlederen. Der forventes et højt niveau af dansk og engelsk, og det er en fordel at kunne russisk, men ikke en nødvendighed. Riga er en hyggelig by med mange nordiske studerende, hvor du kan kommunikere på engelsk og livet er billigere end i Vesteuropa. Praktikanten skal selv finde bolig, men instituttet kan være behjælpelig med kontakter. Kontakt evt. institutleder Simon Drewsen Holmberg: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller projektmedarbejder Johanne Buur Bruntse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hjemmeside: www.dki.lv