Загрузка
Навигация

Københavns Universitet - Center for Militære Studier - Publikationer (DK) *

Сайт
Rapporter udgivet af Center for Militære Studier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
  1. Nyt CMS Baggrundspapir diskuterer mulighederne for afskrækkelse i cyberspace. Derudover diskuterer...

  2. Cybertrusselbilledet for Danmark har ændret sig som følge af nye geopolitiske spændinger...

  3. Nyt CMS Baggrundspapir belyser de seneste to årtiers udvikling i antiterrorindsatser og identificerer...

  4. I 2016 lancerede EU sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Strategien skabte et nyt momentum...

  5. Nyt CMS Baggrundspapir giver et overordnet indblik i de nye militære spændinger i Nordatlanten...