alt Undervisningsmaterialerne er kun tilgængelige efter tilmeldning.

P.t. er der materiale til bl.a. følgende fag: sprog 1-3 (grammatik), sprogbeskrivelse med sproghistorie og fagteori, fonetik og fonologi, sprogfærdighed (BA+KA), diskursanalyse (emnekursus), oversættelse i teori og praksis (KA), sproghistorie (KA), hovedemner (KA)