Opslag

Ny sproghistorisk ordbog på portalen

Portalen tilbyder nu en sproghistorisk ordbog med oldkirkeslavisk, oldrussisk, oldukrainsk og etymologi. På nuværende tidspunkt råder den over flere end 65,000 opslagsord.

Pga. enkelte ordbøgers ophavsrettigheder er systemet kun tilgængeligt til brugerne af Østeuropaportalen.

Gå til ordbogen

Søgningen indeholder følgende orbøger:

[chu-eng] OCS Online - Base Form Dictionary (592 ord)
Old Church Slavonic with infinite forms, University of Texas
[chu-eng] OCS Online - Master Glossary (1,004)
Old Church Slavonic with finite forms, University of Texas
[chu-eng] Swan's OCS Dictionary (11,503)
Swan's Old Church Slavonic Dictionary
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь (2,479)
С ударениями и современными буквами
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь Олейниковой (1,890)
Краткий словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка
[chu-sla] Лексис Лаврентія Зизанія (1,084)
Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы»; видання 1596 р.
[chu-sla] Лексис съ толкованіемъ (892)
«Лексисъ съ толкованiемъ словенскіхъ мовъ просто»; рукопис XVI ст.
[eng-chu] OCS Online - English Meaning Index (700)
English to Old Church Slavonic dictionary, University of Texas
[eng-orv] Old Russian - English Meaning Index (1,215)
English to Old Russian dictionary, University of Texas
[orv-eng] Old Russian Online - Base Form Dictionary (653)
Old Russian with infinite forms, University of Texas
[orv-eng] Old Russian Online - Master Glossary (1,178)
Old Russian with finite forms, University of Texas
[orv-rus] Lunt's Concise Dictionary of Old Russian (7,872)
11th-17th Centuries
[orv-rus] Словарь-справочник "Слово о плъку Игорєвѣ" (1,074)
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), 1965—1984
[rus-chu] Русско-старославянский словарь (1,229)
Russian-Old Church Slavonic Dictionary
[sla-eng] Derksen's Slavic Inherited Lexicon (2,151)
Based on Pokorny and Trubačëv
[ukr-chu] Синонїма Славеноросскаѧ (5,214)
Анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови
[rus-rus] Фасмер / Vasmer (17,309) Russian - Русский
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера (Vasmer)

Elektroniske ordbøger

Ny vejledning om hvordan man får en dansk-russisk ordbog (og andre sprog) som:

  • installeres på egen computer
  • kræver ingen forbindelse til internettet (stikord eksamen)
  • er gratis
  • er bedre end online-ordbøgerne
  • er lige så god som de trygte ordbøger

I denne artikel forklares, hvordan man sætter sådan en ordbog op. Hvis man sætter sig lidt ind i det, så kan man bygge sig en program, som er i stand at gøre opslag i flere ordbøger samtidig, fx i Gyldendals russisk-dansk eller i Lise Bostrups Dansk-russisk ordbog (og mange andre).

Læs vejledningen

Ungdomskonference 29/7 til 4/8-2013 i Strasbourg med fokus på Rusland

Hej,

Jeg skriver for at informere jer om vores konference om kulturforståelse, uddannelse, og international politik i Europa og nabolaget. Vi vil være rigtig glade for, at jeres studerende bliver informeret om denne begivenhed.

Vores forening er for unge som enten studerer, eller lige er blevet færdige med studiet, og derfor alle er tidligt i deres karrierer. Fælles for vores deltagere er en forståelse for kulturbarrieren mellem øst og vest, og en vilje til at imødegå den. Vi forener dem og griber fat om roden ved at lære hinandens kulturer bedre at kende, skabe kontakter over landegrænserne tidligt i karrieren, og give vores medlemmer redskaberne til at befærde sig i forretnings-miljøet på en russisk-europæisk scene.

Vi afholder konferencen til sommer d. 29. juli til 4. august i en spejderlejr uden for Strasbourg, hvor blandt andre den russiske ambassadør i Frankrig og den tidligere franske minister Theirry Mariani deltager som foredragsholder.

Vi har allerede fået støtte fra Europarådet, det Russiske Udenrigsministerium, blandt mange andre.

I kan læse mere om os på vores hjemmeside www.greater-europe.com.

Med venlig hilsen,
Anders L. Ebbesen
Næstformand

Bøger sælges

Se liste over bøgerne

Anmelder af bogen "5 veje til det lukrative russiske marked" søges

Der søges en anmelder til følgende e-bog:

Mette Bærbach Bas (2012): "5 veje til det lukrative russiske marked".

Anmelderen får en gratis eksamplar af bogen. Selve anmeldelse publiceres her på portalen, selvføgelig under anmelderens navn.

Læs mere...