Indlæser
Menu

Danske kilder (med engelsk):

((A|a)lban)|((B|b)alkan)|((B|b)alti)|((B|b)osni)|((B|b)ulg)|((C|c)aucas)|((C|c)entral (A|a)sia)|((C|c)entralasien)|((C|c)roat)|((C|c)zech)|((J|j)ugo)|((K|k)aukas)|((K|k)osov)|((K|k)roat)|((M|m)acedon)|((M|m)akedon)|(Poland)|(Polen)|((P|p)olish)|((P|p)olsk)|((P|p)olak)|((R|r)omania)|((R|r)umæn)|(Rusland)|((R|r)ussi)|((S|s)erbi)|((S|s)lav)|((S|s)lovak)|((S|s)loven)|((S|s)oviet)|((S|s)ovjet)|((T|t)jekk)|((U|u)krain)|((U|u)ngar)|(USSR)|((Y|y)ugo)|((L|l)itau)|((E|e)stisk)|((L|l)lett)|(Estland)|((A|a)rmen)|((G|g)eorgi)|((L|l)ithuania)|((L|l)atvia)|((E|e)stonia)

Svenske og finske kilder (med engelsk):

((A|a)lban)|((B|b)alkan)|((B|b)alti)|((B|b)osni)|((B|b)ulg)|((C|c)aucas)|((C|c)zech)|((J|j)ugo)|((K|k)aukas)|((K|k)osov)|((K|k|C|c)roat)|((M|m)a(c|k)edon)|((P|p)oland)|((P|p)olen)|((P|p)olish)|((P|p)olsk)|((R|r)omania)|((R|r)umän)|((R|r)uss)|((R|r)ys)|((C|c)entralas)|((M|m)ellanas)|((S|s)erbi)|((S|s)lavi)|((S|s)lovak)|((S|s)loven)|((S|s)ov(i|j)et)|((T|t)jeck)|((U|u)krain)|((U|u)ngar)|(USSR)|((Y|y)ugo)|((L|l)itau)|((E|e)stisk)|((L|l)lett)|(Estland)|((A|a)rmen)|((G|g)eorgi)|((L|l)ithuania)|((L|l)atvia)|((E|e)stonia)|((M|m)oldov)|((M|m)oldav)

Norske kilder (med engelsk):

((A|a)lban)|((B|b)alkan)|((B|b)alti)|((B|b)osni)|((B|b)ulg)|((C|c)aucas)|((C|c)zech)|((J|j)ugo)|((K|k)aukas)|((K|k)osov)|((K|k|C|c)roat)|((M|m)a(c|k)edon)|((P|p)oland)|((P|p)olen)|((P|p)olish)|((P|p)olsk)|((R|r)omania)|((R|r)umensk)|((R|r)uss)|((C|c|S|s)entralas)|((S|s)entral\-(A|a)sia)|((S|s)erbi)|((S|s)lavi)|((S|s)lovak)|((S|s)loven)|((S|s)ov(i|j)et)|((T|t)jekk)|((U|u)krain)|((U|u)ngar)|(USSR)|((Y|y)ugo)|((L|l)itau)|((E|e)stisk)|((E|e)stnisk)|((L|l)lett)|(Estland)|((A|a)rmen)|((G|g)eorgi)|((L|l)ithuania)|((L|l)atvia)|((E|e)stonia)|((M|m)oldov)|((M|m)oldav)

Islandske kilder:

((R|r)ússnesk)|((A|a)lban)|((B|b)alkan)|((B|b)altnesk)|((B|b)osnísk)|((B|b)úlgarsk)|((K|k)ákas)|((K|k)róatísk)|((M|m)akedónsk)|((P|p)ólsk)|((P|p)ólverji)|((R|r)úmensk)|((S|s)erbnesk)|((S|s)lavnesk)|((S|s)lóvakísk)|((S|s)lóvensk)|((R|r)áðstjórn)|((T|t)ékknesk)|((Ú|ú)kraínsk)|((U|u)ngversk)|((J|j)úgóslavnesk)|((L|l)itháísk)|((E|e)istnesk)|((L|l)ettnesk)|((A|a)rmensk)|((G|g)eorgi)|(Rússland)|(Eystrasalt)|(Bosnía)|(Hersegóvína)|(Kósóvó)|(Króatía)|(Búlgaría)|(Makedónía)|(Pólland)|(Rúmenía)|(Serbía)|(Slóvakía)|(Slóvenía)|(Sovétríkin)|(Sovétmaður)|(Tékkland)|(Úkraína)|(Ungverjaland)|(Júgóslavía)|(Litháen)|(Eistland)|(Lettland)|(Armenía)|(Georgía)

Kilder kun på engelsk:

((A|a)lban)|((B|b)alkan)|((B|b)alti)|((B|b)osni)|((B|b)ulg)|((C|c)aucas)|((C|c)entral (A|a)sia)|((C|c)roat)|((C|c)zech)|((J|j)ugo)|((K|k)osov)|((M|m)acedon)|((M|m)akedon)|(Poland)|((P|p)olish)|((P|p)olak)|((R|r)omania)|((R|r)ussi)|((S|s)erbi)|((S|s)lav)|((S|s)lovak)|((S|s)loven)|((S|s)oviet)|((U|u)krain)|(USSR)|((Y|y)ugo)|((A|a)rmen)|((G|g)eorgi)|((L|l)ithuania)|((L|l)atvia)|((E|e)stonia)

Nordiske kilder omkring jiddisk:

jiddisch

Idäntutkimus (FI)

Hjemmeside

Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.

Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.

  1. Tämä artikkeli käsittelee vuoden 2014 Krimin valtauksen läpivientiä painopisteenään Venäjän hallinnon tuottaman oikeutuksen tarkastelu. Päättäjien julkilausumista ja valtionmedian representaatiosta koostuvaa venäjänkielistä aineistoa analysoidaan tapahtumaketjuun suhteuttaen diskursiivis-retorisen geopolitiikan luennalla, mikä valottaa oikeutuskampanjan reaktiivista toteutusmuotoa ja kohdeyleisöihin vedonneen suostuttelun perustaa. Kreml sai johdettua Ukrainan sisäisestä konfliktista ensin juridisuuteen ja turvallisuuteen vetoavat interventiodiskurssit, joilla vakuutteli kotiyleisöä ja krimiläisiä maanmiehiä puolelleen osin jo ennen Krimin miehitystä, ja täydensi oikeutussisältöä niemimaan liittämisen lähestyessä Krimin ja Venäjän historiallisen ykseyden sekä Venäjää alistavan tekopyhän lännen diskurssein. Analyysi tuo esille diskurssit koostavien retoristen elementtien yksityiskohtia ja niiden kumulaatiota, millä Venäjän hallinto muodosti Krimin anastusta puoltavan geopoliittisen mielikuvan. Kuvitelmalla oli ilmeinen painoarvo kohdeyleisösidonnaisen kannatuksen varmistamisessa käytännön toimille.

    This article analyses the Russian Government’s justifying operation of the annexation of Crimea in 2014. By analysing chronologically Russian policymakers’ speech acts and governmental media representations in relation to key events and agents’ actions through a discursive-rhetorical geopolitical reading, the paper sheds light on the campaign’s reactive implementation and the basis of its persuasive power. The Kremlin managed to derive from the Ukrainian internal conflict firstly juridical and security-invoking intervention discourses, campaigning with them for the home audience and Crimean compatriots before the military occupation. During the formal annexation, the Kremlin added discourses such as Crimean and Russian historical unity and the hypocritical West that is subjugating Russia. The analysis highlights the cumulation of rhetorical elements in which the Russian regime formed a geopolitical image favouring the Crimean land grab. The image had an obvious weight in ensuring targeted audiences’ support for practical action.

  2. Vaikka kaupunkien, teollisuuden ja maatalouden jätevedenpuhdistamot ovat olleet vesiensuojelun tärkeimmät välineet kaikissa teollisuusmaissa, ei yhdenkään suuren teollisuusmaan vesiensuojelun ympäristöhistoriasta ole tehty monitieteistä ja kattavaa kansallista tutkimusta. Tämä koskee myös Neuvostoliittoa. Useimmat tutkimukset käsittelevät Neuvostoliiton ympäristöteemoja laajasti, jolloin suurtenkin yksittäisten sektoreiden, kuten vesiensuojelun, esittelyt ovat jääneet pinnallisiksi. Tästä syystä artikkelimme tavoitteena on pyrkiä luomaan ensimmäinen, suomeksi kirjoitettu yleiskuva Neuvostoliiton vesiensuojelun ympäristöhistoriasta vuosina 1917–1991. Keskitymme kolmeen alateemaan: vesistöjä koskevan lehdistökeskustelun, vesistöjen luonnontieteellisen tutkimuksen ja jätevedenpuhdistuksen kehityksen ympäristöhistoriaan. Esittelemme myös vesiensuojelun normatiivisen ohjauksen päävaiheita. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi olemme käyneet läpi luonnontieteilijöiden ja insinöörien ammatillisia raportteja, artikkeleita ja kirjoja sekä neuvostolehdistöä (Pravda ja Izvestija). Metodologisesti tutkimuksemme edustaa autoritaaristen yhteiskuntien ympäristöhistorian tutkimuksen uutta koulukuntaa, jonka tavoitteena on tarkastella eri yhteiskuntajärjestelmiä edustavia maita monitieteisten lähestymistapojen ja empiiristen lähdeaineistojen avulla aiempaa avoimemmin. Ilmeisistä ongelmista huolimatta vesistöjen saastumisesta muotoutui Neuvostoliiton varhaisin ja merkittävin yleisesti tunnustettu ympäristöongelma ja vesiensuojelusta tuli sen ympäristönsuojelun vanhin, laajin ja ehkä tehokkain sektori.

    Although urban, industrial and agricultural wastewater treatment plants have been the main instrument for water protection in all industrialised countries, no multidisciplinary and comprehensive national study has been conducted on the environmental history of water protection in any of the major industrialised countries. This also applies to the Soviet Union. Most studies deal extensively with Soviet environmental themes, leaving presentations of even large individual sectors, such as water protection, superficial. For this reason, the aim of our article is to try to create the first overview, written in Finnish, of the environmental history of water protection in the Soviet Union in 1917–1991. We focus on three sub-themes: the press debate on water pollution and protection, the environmental history of scientific research on water pollution, and the construction of wastewater treatment plants. We also present the main stages of the normative control of water protection. In addition to research literature, we have reviewed professional reports, articles and books by natural scientists and engineers, as well as the Soviet press (Pravda and Izvestiya). Methodologically, our research represents a new school of thought on the study of the environmental history of authoritarian societies, with the goal of looking more openly at countries representing different social systems through multidisciplinary approaches and empirical source data. According to our results, water pollution became the most significant and widely recognised environmental problem in the Soviet Union, and water protection became its oldest, largest, and perhaps most effective sector of environmental protection.

notset>