Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Croatian-Czech wordlist

CroatianCzech
bababába
bankabanka
baviti sebavit
bistarbystrý
bludblud
borbor
brakbrak
brzbrzo
brzbrzy
bujanbujný
časčas
čovjekčlověk
crvenčerven
crvenčervenec
čvrstčerstvý
dijetedítě
dinjadýně
divandivan
djelodělo
dobadoba
DunajDunaj
DunavDunaj
dvoracdvorec
glavahlava
godinahodina
gorahora
govorhovor
gradhrad
griješitihřešit
igratihrát
jagodajahoda
jejel
jejeti
jutrojitro
kalkal
knezkněz
kolakolo
kolokolo
korchór
krajkraj
krasankrásný
kruhkruh
licelíc
licelíce
lipanjlipan podhorní
listlist
listopadlistopad
ljekarnalékárna
ljepšelepší
ljetoléto
ljubitilíbat
ljubitilíbit se
luglouh
lugluh
lukluk
majkamájka
masamasa
mašinamašina
mečmeč
mirmír
mjestoměsto
mjestomísto
mrakmrak
mužmuž
nagaonáhlý
nedjeljaneděle
obhodobchod
obrazobraz
olovoolovo
otacotec
otkazodkaz
palacpalec
pametpaměť
papapápá
parapára
paspes
CroatianCzech
Pepelnicapopelnice
Pepelnicapopelník
PetrogradPetrohrad
pisatipsát
pismopísmeno
pismopísmo
pivnicapivnice
podnepoledne
pokojpokoj
poljubitilíbat
poljubitilíbit se
ponoćpůlnoc
posaoposel
povijestpověst
pravonapravo
pravoprávo
pravovpravo
prostoprostě
pučinapuška
puškapuška
putplot
ranoráno
restauracijarestaurace
riječřeč
rodbinarodina
rokrok
rujanříjen
ruskiruský
saborsbor
sadsad
savjetsvět
skladsklad
sklanjatisklonit
sklanjatiskloňovat
skoroskoro
slovenskislovenský
slovoslovo
sprezatispřáhnout
sprezatizapřáhnout
srbinsrb
srijedastred
srijedastředa
srpanjsrpen
srpskisrbský
stjenastěna
stostůl
stosto
stolstůl
stolicastolice
stranastrana
studenistudený
štukaštika
štukaštuka
sutrazítra
svijetsvět
svjetsvět
tikvatykev
truptrup
tučatečný
većvěc
veseljeveselí
vijekvěk
vještvěc
voćeovoce
vozvůz
vragvrah
zaza
zahodzáchod
zavodzávod
zborsbor
ženažena
židovžid
žitožito
životživot
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>