Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Croatian-Slovak wordlist

CroatianSlovak
babababa
bankabanka
baviti sebavit
bistarbystrý
bjelinabielizeň
blagblahý
bludblud
borbor
brakbrak
bujanbujný
časčas
čitatičítať
čovjekčlovek
čvrstčerstvý
dijetedieťa
dinjadyňa
divandiván
djelodelo
djelodielo
dobadoba
dodatnidodatkový
dodatnidodatočný
DunajDunaj
DunavDunaj
dvoracdvorec
glavahlava
godinahodina
gorahora
govorhovor
gradhrad
griješitihrešiť
igratihrať
jagodajahoda
jutrojutro
jutrozajtra
kalkal
knezkňaz
kolakoleso
kolakolo
kolokoleso
kolokolo
korchór
krajkraj
krasankrásny
licelíce
lipanjlipeň obyčajný
listlist
listopadlistopad
ljekarnalekáreň
ljekarstvolekárstvo
ljepšelepšie
ljetoleto
ljubitiľúbiť
lugluh
lukluk
masamasa
mašinamašina
mečmeč
mirmier
mjestomesto
mjestomiesto
modarmodrý
mrakmrak
mužmuž
nagaonáhly
nedjeljanedeľa
obhodobchod
obrazobraz
olovoolovo
otacotec
otkazodkaz
palacpalec
pametpamäť
CroatianSlovak
parapara
paspes
Pepelnicapopolnica
Pepelnicapopolník
pismopísmeno
pismopísmo
pivnicapivnica
podnepoludnie
pokojpokoj
poljubitiľúbiť
ponoćpolnoc
posaoposol
povijestpovesť
pravonapravo
pravoprávo
pravovpravo
prostoproste
pučinapuška
puškapuška
ranoráno
restauracijareštaurácia
riječreč
rodbinarodina
rokrok
ruskiruský
saborzbor
sadsad
savjetsvet
skladsklad
sklanjatiskloniť
sklanjatiskloňovať
skoroskoro
slovenskislovenský
slovoslovo
sprezatispriahnuť (sa)
sprezatizapriahnuť
srbinsrb
srijedastred
srijedastreda
srpskisrbský
stjenastena
stoprestol
stostôl
stosto
stolprestol
stolstôl
stolicastolica
stranastrana
studenistudený
štukaštuka
svijetsvet
svjetsvet
tikvatekvica
trudantrudný
trudnatrudný
truptrup
većvec
veseljeveselie
vijekvek
vještvec
voćeovocie
vozvoz
vragvrah
zaza
zahodzáchod
zavodzávod
zborzbor
ženažena
židovžid
žitožito
životživot
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>