Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Bosnian wordlist

CzechBosnian
bábababa
bankabanka
bludblud
borbor
brakbrak
brzobrz
brzybrz
bystrýbistar
časčas
čerstvýčvrst
červencrven
červeneccrven
chórkor
člověkčovjek
dělodjelo
dítědijete
divandivan
dobadoba
DunajDunaj
dvorecdvorac
dýnědinja
hlavaglava
hodinagodina
horagora
hovorgovor
hradgrad
hrátigrati
hřešitgriješiti
jahodajagoda
jelje
jetije
jitrojutro
kalkal
knězknez
kolokola
krajkraj
krásnýkrasan
lepšíljepše
létoljeto
líbatljubiti
líbit seljubiti
líclice
lícelice
listlist
listopadlistopad
louhlug
luhlug
lukluk
májkamajka
masamasa
mašinamašina
mečmeč
městomjesto
mírmir
místomjesto
mrakmrak
mužmuž
náhlýnagao
napravopravo
nedělenedjelja
obchodobhod
obrazobraz
odkazotkaz
olovoolovo
otecotac
ovocevoće
CzechBosnian
palecpalac
paměťpamet
pápápapa
párapara
pespas
PetrohradPetrograd
písmenopismo
písmopismo
pivnicepivnica
plotput
pokojpokoj
polednepodne
poselposao
pověstpovijest
právopravo
prostěprosto
psátpisati
půlnocponoć
puškapuška
ránorano
řečriječ
rodinarodbina
rokrok
ruskýruski
sadsad
sborsabor
sborzbor
skladsklad
sklonitsklanjati
skloňovatsklanjati
skoroskoro
slovenskýslovenski
slovoslovo
spřáhnoutsprezati
srbsrbin
srbskýsrpski
stěnastjena
štikaštuka
stosto
stolicestolica
stranastrana
stredsrijeda
středasrijeda
štukaštuka
stůlsto
stůlstol
světsvijet
světsvjet
tečnýtuča
truptrup
tykevtikva
věcvješt
věcveć
věkvijek
veselíveselje
vpravopravo
vrahvrag
vůzvoz
záchodzahod
zapřáhnoutsprezati
závodzavod
ženažena
žitožito
zítrasutra
životživot
zrakzrak

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>