Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Bosnian wordlist

PolishBosnian
babababa
bańkabanka
bieliznabjelina
błądblud
błogiblag
borbor
brakbrak
bystrybistar
chórkor
czasčas
czekček
czerstwyčvrst
czerwieccrven
czerwieńcrven
człowiekčovjek
czytaćčitati
dobadoba
dodatkowydodatni
dodatnidodatni
DunajDunaj
dworzecdvorac
dyniadinja
dywandivan
działodjelo
dzieckodijete
dziełodjelo
głowaglava
godzinagodina
góragora
graćigrati
gradgrad
gróbgrob
gródgrad
grzeszyćgriješiti
gwargovor
gwaragovor
jagodajagoda
jeje
jutrojutro
kałkal
koloniakolonija
kołakola
kołokola
krajkraj
ksiądzknez
latoljeto
lekarstwoljekarstvo
leńlijen
lepiejljepše
licolice
listlist
listopadlistopad
lubićljubiti
lukaluka
ługlug
łukluk
majtkimajka
masamasa
maszynamašina
mążmuž
meczmeč
miastomjesto
mieczmeč
mirmir
mrokmrak
na prawopravo
nagłynagao
niedzielanedjelja
obchódobhod
obrazobraz
ojciecotac
ołówolovo
PolishBosnian
owocevoće
palecpalac
pamięćpamet
papapapa
parapara
piespas
pisaćpisati
pisakpisac
pisakpisak
pisakpisar
pisarzpisac
pisarzpisak
pisarzpisar
pismopismo
piwnicapivnica
płećput
płotput
pokójpokoj
północponoć
południepodne
posełposao
powieśćpovijest
prawopravo
prostoprosto
puszkapuška
ranorano
ręcznikrječnik
rodzinarodbina
rokrok
ruskiruski
rzeczriječ
sadsad
ścianastjena
serbsrbin
serbskisrpski
składsklad
skłaniaćsklanjati
skoroskoro
słoweńskislovenski
słowoslovo
sprzęgaćsprezati
środasrijeda
stosto
stolicastolica
stółsto
stółstol
stronastrana
światsvijet
światsvjet
sztukaštuka
szynašina
tęczatuča
trudnytrudan
trudnytrudna
truptrup
tykwatikva
weseleveselje
wiecveć
wiekvijek
wieśćvješt
wieszczveć
wózvoz
wózekvoz
wrednyvrijedan
wrógvrag
wzrokzrak
zachódzahod
zaprzęgaćsprezati
zawódzavod
znójznoj
żonažena
żytožito
żywotživot

Display all Polish terms in the database

Display all Bosnian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>