Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Lower Sorbian wordlist

PolishLower Sorbian
babababa
babkababka
babkibabka
bańkabanka
bieliznaběliznja
borbór
braćbraś
bujnybujny
bydłobydło
chórchor
chudychudy
czascas
czerwieccerwjeń
czerwieńcerwjeń
człowiekcłowjek
czytaćcytaś
dobadoba
dobywaćdobywaś
dodatkowydodatny
dodatnidodatny
drzewodrjewo
DunajDunaj
dworzecdwórcyk
dyniadynjašk
działoźěło
dzieckoźiśe
dziełoźěło
głowagłowa
godzinagóźina
góragóra
graćgraś
gradgrad
gradgrod
gródgrad
gródgrod
groźnygrozny
językjězyk
jutrojutšo
kałkał
kazaćkazaś
kołakoło
kołokoło
krajkraj
ksiądzkněz
latolěto
lekarstwolěkarstwo
lepiejlěpjej
lepiejlěpšy
licolico
listlist
listopadlistopad
lubićlubiś
mądrymódry
majtkimajka
masamasa
maszynamašina
matkamatka
mążmuž
mirměr
modrymódry
mrokmrok
na prawonapšawo
na prawopšawo
nagłynagły
nałógnałog
nicnic
niedzielanjeźela
niskiniski
obrazwobraz
ojciecwóśc
PolishLower Sorbian
ołówwołoj
palecpalc
papapapa
parapara
piespjas
pisaćpisaś
pismopismo
pokójpokoj
północpołnoc
południepołdnjo
popielniczkapopjelnica
powieśćpowěsć
powołaniepówołanje
prawonapšawo
prawopšawo
prostopšosto
przepraszaćpśepšašaś
przepraszaćpśepšašowaś
przepraszaćpśepšosowaś
przepraszaćpśepšosyś
przeprosićpśepšašaś
przeprosićpśepšašowaś
przeprosićpśepšosowaś
przeprosićpśepšosyś
przydatnypśidatny
przystojnypśistojny
pytaćpytaś
pytaćspytaś
pytaćspytowaś
ranorano
restauracjarestawracija
rodzinaroźina
ruskiruski
rzeczrěc
sadsad
serbserb
serbskiserbski
skazaćskazaś
składskład
słoweńskisłowjeński
słowosłowo
soksok
spytaćpytaś
spytaćspytaś
spytaćspytowaś
środasrjoda
statekstatk
stolicastolica
stółstoł
stronastrona
sztukaštuka
szynašyna
tęczatyca
tłustytłusty
truptšup
ubogiwubogi
wątrobawutšoba
wiekwěk
wiernywěrny
wońwóń
wysokiwusoki
zaza
zapomniećzapomnjeś
zawódzawod
zbożezbóžo
ziarnozerno
żonažeńska
żonažona
żydžyd
żywotžywot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>