Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Upper Sorbian wordlist

PolishUpper Sorbian
babababa
bańkabanka
borbor
braćbrać
bujnybujny
bydłobydło
chórchór
chudychudy
chybachiba
czasčas
czerstwyčerstwy
czerwiecčerwjeń
czerwieńčerwjeń
człowiekčłowjek
czytaćčitać
dobadoba
dodatkowydodatny
dodatnidodatny
drzewodrjewo
działodźěło
dzieckodźěćo
dziełodźěło
głowahłowa
godzinahodźina
górahora
graćhrać
gradhród
gródhród
jebaćjebać
jechaćjěchać
językjazyk
jutrojutře
kałkał
kłamaćklamać so
kłamaćklemić so
kołakoło
kołokoło
krajkraj
krzesłokřesło
ksiądzknjez
latolěto
lekarstwolěkarstwo
lepiejlěpje
lepiejlěpši
licolico
listlist
listopadlistopad
lubićlubić
mądrymódry
masamasa
maszynamašina
matkamatka
mążmuž
mirměr
modrymódry
na prawonaprawo
na prawoprawo
nagłynahły
najebaćnajebać
niedzielanjedźela
PolishUpper Sorbian
niskiniski
obrazwobraz
ojciecwótc
ołówwołoj
palecpalc
parapara
piespos
pisaćpisać
pismopismo
pokójpokoj
północpołnóc
południepołdnjo
popielniczkapopjelnica
pornoporno
powieśćpowěsć
powołaniepowołanje
prawonaprawo
prawoprawo
przepraszaćpřeprošeć
przepraszaćpřeprosyć
przeprosićpřeprošeć
przeprosićpřeprosyć
przydatnypřidatny
przystojnypřistojny
pytaćpytać
pytaćspytać
pytaćspytować
ranorano
restauracjarestawracija
rodzinarodźina
ruskiruski
rzeczrěč
sadsad
serbserb
serbskiserbski
składskład
skłamaćklamać so
skłamaćklemić so
słoweńskisłowjenski
słowosłowo
spytaćpytać
spytaćspytać
spytaćspytować
środasrjeda
stolicastolica
stółstoł
stronastrona
tęczatučel
truptrup
wątrobawutroba
wiekwěk
wońwóń
wysokiwysoki
zaza
zapomniećzapomnić
zawódzawod
zbożezbožo
ziarnozorno
żonažona
żydžid
żywotžiwot

Display all Polish terms in the database

Display all Upper Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>