Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Upper Sorbian wordlist

SlovakUpper Sorbian
babababa
bankabanka
borbor
braťbrać
bujnýbujny
časčas
čerstvýčerstwy
chórchór
chudýchudy
chybachiba
čítaťčitać
človekčłowjek
delodźěło
dielodźěło
dieťadźěćo
dobadoba
dodatkovýdodatny
dodatočnýdodatny
hlavahłowa
hodinahodźina
horahora
hradhród
hraťhrać
jutrojutře
kalkał
kňazknjez
kolesokoło
kolokoło
krajkraj
krásnykrasny
kreslokřesło
lekáreňlěkarnja
lekárstvolěkarstwo
lepšielěpje
lepšielěpši
letolěto
lícelico
listlist
listopadlistopad
ľúbiťlubić
masamasa
mašinamašina
matkamatka
mierměr
modrýmódry
mužmuž
náhlynahły
napravonaprawo
SlovakUpper Sorbian
napravoprawo
nedeľanjedźela
obrazwobraz
olovowołoj
otecwótc
palecpalc
parapara
pespos
písmenopismo
písmopismo
pokojpokoj
polnocpołnóc
poludniepołdnjo
popolnicapopjelnica
popolníkpopjelnica
povesťpowěsć
právonaprawo
právoprawo
prestolstoł
ránorano
rečrěč
reštauráciarestawracija
rodinarodźina
ruskýruski
sadsad
skladskład
slovenskýsłowjenski
slovosłowo
srbserb
srbskýserbski
stôlstoł
stolicastolica
stranastrona
stredsrjeda
stredasrjeda
truptrup
vekwěk
vôňawóń
vpravonaprawo
vpravoprawo
východwuchod
zaza
zajtrajutře
závodzawod
zbožiezbožo
ženažona
židžid
životžiwot
zrnozorno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>