Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Czech wordlist

SlovenianCzech
bababába
babicababička
bankabanka
bavitibavit
baviti sebavit
bisterbystrý
bitbyt
bludblud
borbor
bratibrát
bujenbujný
časčas
časopisčasopis
človekčlověk
čumetičumět
delodělo
detedítě
dinjadýně
divandivan
dobadoba
dopisdopis
DunajDunaj
dvorecdvorec
glavahlava
gorahora
goskahouska
govorhovor
gradhrad
grešitihřešit
hibachyba
hitrichytrý
hranahrana
hudchudý
hudichudý
igratihrát
jagodajahoda
jedjed
kaditikadit
knezkněz
kolokolo
korchór
krajkraj
krasenkrásný
lekarnalékárna
lepšelepší
letoléto
licelíc
licelíce
lipanlipan podhorní
listlist
listopadlistopad
ljubitilíbat
ljubitilíbit se
luglouh
lugluh
lukluk
masamasa
mečmeč
mestoměsto
mestomísto
mirmír
možmuž
mrakmrak
mrdatimrdat
nagelnáhlý
nedeljaneděle
obedoběd
obedoběť
obetatobětovat
obhodobchod
obrazobraz
očeotec
otrokotrok
palecpalec
pametpaměť
papapápá
parapára
SlovenianCzech
Pepelnicapopelnice
Pepelnicapopelník
pepelnikpopelnice
pepelnikpopelník
pespes
pisateljpisatel
pisatipsát
pismopísmeno
pismopísmo
plotplot
pobratibrát
pokojpokoj
poldanpoledne
polnočpůlnoc
poselposel
povestpověst
pravonapravo
pravoprávo
pravovpravo
prosinecprosinec
prostoprostě
puškapuška
ranoráno
rečřeč
restavracijarestaurace
rodbinarodina
rokrok
ruskiruský
sadsad
ščukaštika
ščukaštuka
skladsklad
sklanjatisklonit
sklanjatiskloňovat
sklepsklep
skoroskoro
slabislabý
slovenskislovenský
slovoslovo
spregatispřáhnout
spregatizapřáhnout
srbsrb
srbskisrbský
sredastred
sredastředa
srpensrpen
steklenicasklenice
stenastěna
stosto
stolstůl
stolicastolice
stranstrana
svetsvět
tikvatykev
točatečný
truptrup
urokúrok
varitivařit
večvěc
vekvěk
veščvěc
veseljeveselí
vonjvůně
vozvůz
vragvrah
zaza
zahodzáchod
zapomnitizapomenout
zavodzávod
zborsbor
ženažena
židžid
žitožito
životživot
zjutrajzítra
zrakzrak
zrnozrno
županžupan

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>