Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Lower Sorbian wordlist

SlovenianLower Sorbian
babababa
babicababka
bankabanka
belinaběliznja
borbór
bratibraś
bujenbujny
čascas
čitaticytaś
človekcłowjek
deloźěło
deteźiśe
dinjadynjašk
dobadoba
dodatnidodatny
DunajDunaj
dvorecdwórcyk
glavagłowa
goragóra
gradgrad
gradgrod
hudchudy
hudichudy
igratigraś
knezkněz
kolokoło
korchor
krajkraj
lepšelěpjej
lepšelěpšy
letolěto
licelico
listlist
listopadlistopad
ljubitilubiś
masamasa
mirměr
modermódry
možmuž
mrakmrok
nagelnagły
nedeljanjeźela
obrazwobraz
očewóśc
SlovenianLower Sorbian
palecpalc
papapapa
parapara
Pepelnicapopjelnica
pepelnikpopjelnica
pespjas
pisatipisaś
pismopismo
pobratibraś
pokojpokoj
poldanpołdnjo
polnočpołnoc
povestpowěsć
pravonapšawo
pravopšawo
prostopšosto
ranorano
rečrěc
restavracijarestawracija
rodbinaroźina
ruskiruski
sadsad
ščukaštuka
skladskład
slovenskisłowjeński
slovosłowo
srbserb
srbskiserbski
sredasrjoda
stolstoł
stolicastolica
stranstrona
točatyca
truptšup
vekwěk
vonjwóń
zaza
zapomnitizapomnjeś
zavodzawod
zborzbor
ženažeńska
ženažona
židžyd
životžywot
zrnozerno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>