Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Slovak wordlist

UkrainianSlovak
бабаbaba
банкаbanka
батігbatoh
білизнаbielizeň
бірbor
благийblahý
блудblud
борbor
бракbrak
братиbrať
буйнийbujný
весілляveselie
виго́даvýhoda
ви́годаvýhoda
вихідvýchod
відказodkaz
візvoz
візокvoz
вікvek
ворогvrah
говірhovor
годинаhodina
головаhlava
гораhora
градhrad
гратиhrať
грішитиhrešiť
двірецьdvorec
диванdiván
диняdyňa
дитинаdieťa
ділоdelo
ділоdielo
добаdoba
додатковийdodatkový
додатковийdodatočný
додатнийdodatkový
додатнийdodatočný
дружинаdružina
думаduma
ДунайDunaj
живітživot
жидžid
житоžito
жінкаžena
заza
заводzávod
заказzákaz
запрягатиspriahnuť (sa)
запрягатиzapriahnuť
західzáchod
збірzbor
зерноzrno
злодійzlodej
калkal
князьkňaz
колоkoleso
колоkolo
крайkraj
краскаkráska
краснийkrásny
кріслоkreslo
липеньlipeň obyčajný
листlist
листопадlistopad
лицеlíce
ліжкоlôžko
лікарняlekáreň
ліпшеlepšie
літоleto
лугluh
лукluk
любитиľúbiť
UkrainianSlovak
масаmasa
маткаmatka
машинаmašina
мечmeč
мирmier
містоmesto
містоmiesto
морокmrak
мужmuž
наглийnáhly
направоnapravo
направоprávo
направоvpravo
неділяnedeľa
образobraz
обхідobchod
овочіovocie
оловоolovo
отецьotec
палецьpalec
пам’ятникpamätník
пам'ятникpamätník
пам'ятьpamäť
параpara
песpes
південьpoludnie
північpolnoc
повістьpovesť
попільничкаpopolnica
попільничкаpopolník
посолposol
правоnapravo
правоprávo
правоvpravo
простоproste
раноráno
реставраціяreštaurácia
рихлийrychlý
рікrok
річreč
родинаrodina
розказrozkaz
руськийruský
садsad
світsvet
сербsrb
сербськийsrbský
середаstred
середаstreda
складsklad
скороskoro
словенськийslovenský
словінськийslovenský
словоslovo
спокійpokoj
стілprestol
стілstôl
стінаstena
стоsto
столицяstolica
сторінкаstrana
сторонаstrana
труднийtrudný
трупtrup
хибаchyba
хібаchyba
хорchór
хориchór
часčas
черствийčerstvý
читатиčítať
чоловікčlovek
штукаštuka

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>