Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Slovak wordlist

Upper SorbianSlovak
babababa
bankabanka
borbor
braćbrať
bujnybujný
časčas
čerstwyčerstvý
chibachyba
chórchór
chudychudý
čitaćčítať
čłowjekčlovek
dobadoba
dodatnydodatkový
dodatnydodatočný
dźěćodieťa
dźěłodelo
dźěłodielo
hłowahlava
hodźinahodina
horahora
hraćhrať
hródhrad
jutřejutro
jutřezajtra
kałkal
knjezkňaz
kołokoleso
kołokolo
krajkraj
krasnykrásny
křesłokreslo
lěkarnjalekáreň
lěkarstwolekárstvo
lěpjelepšie
lěpšilepšie
lětoleto
licolíce
listlist
listopadlistopad
lubićľúbiť
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrmier
módrymodrý
mužmuž
nahłynáhly
Upper SorbianSlovak
naprawonapravo
naprawoprávo
naprawovpravo
njedźelanedeľa
palcpalec
parapara
pismopísmeno
pismopísmo
pokojpokoj
połdnjopoludnie
połnócpolnoc
popjelnicapopolnica
popjelnicapopolník
pospes
powěsćpovesť
prawonapravo
prawoprávo
prawovpravo
ranoráno
rěčreč
restawracijareštaurácia
rodźinarodina
ruskiruský
sadsad
serbsrb
serbskisrbský
składsklad
słowjenskislovenský
słowoslovo
srjedastred
srjedastreda
stolicastolica
stołprestol
stołstôl
stronastrana
truptrup
wěkvek
wobrazobraz
wołojolovo
wóńvôňa
wótcotec
wuchodvýchod
zaza
zawodzávod
zbožozbožie
židžid
žiwotživot
žonažena
zornozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>