Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Slovenian wordlist

Upper SorbianSlovenian
babababa
bankabanka
borbor
braćbrati
braćpobrati
bujnybujen
časčas
chibahiba
chórkor
chudyhud
chudyhudi
čitaćčitati
čłowjekčlovek
dobadoba
dodatnydodatni
dźěćodete
dźěłodelo
hłowaglava
horagora
hraćigrati
hródgrad
knjezknez
kołokolo
krajkraj
krasnykrasen
lěkarnjalekarna
lěpjelepše
lěpšilepše
lětoleto
licolice
listlist
listopadlistopad
lubićljubiti
masamasa
měrmir
módrymoder
mužmož
nahłynagel
naprawopravo
njedźelanedelja
Upper SorbianSlovenian
palcpalec
parapara
pisaćpisati
pismopismo
pokojpokoj
połdnjopoldan
połnócpolnoč
popjelnicaPepelnica
popjelnicapepelnik
pospes
powěsćpovest
prawopravo
ranorano
rěčreč
restawracijarestavracija
rodźinarodbina
ruskiruski
sadsad
serbsrb
serbskisrbski
składsklad
słowjenskislovenski
słowoslovo
srjedasreda
stolicastolica
stołstol
stronastran
truptrup
tučeltoča
wěkvek
wobrazobraz
wóńvonj
wótcoče
zaza
zapomnićzapomniti
zawodzavod
židžid
žiwotživot
žonažena
zornozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>