Indlæser
Menu

Opslagstavlen

The Portal hosts a new database: "False Friends in Slavic Languages."

The goal with the database is to provide an easy-to-use access to information on interlingual interferences in the Slavic languages. As one will see, there are many similar words among the Slavic languages which do not necessarily have the same semantics (or even, in some cases, have merely opposite meaning).

This kind of relation is often referred to as false friends ('faux amis') between two languages:

In lin­guist­ics, the in­form­al term false friends refers to pairs of words in two lan­guages (or in two dia­lects of the same lan­guage) that look and/or sound the same but have dif­fer­ent mean­ings. Also known as false (or de­cept­ive) cog­nates.

The term false friends (in French, faux amis) was coined by Maxime Koessler and Ju­les Deroc­quigny in Les faux amis, ou, les trahis­ons du vocab­u­laire anglais (False Friends, or, the Treacher­ies of Eng­lish Vocab­u­lary), 1928.

The database is especially useful to prevent to mistranslation and might be of interest to anybody who deals with more than one Slavic language.

Screenshot: title page of the database

Most of the linguistic information is presented in the articles on individual terms for each language. In an article, the particular term is listed with its meanings, followed by similar words and their meanings in other Slavic languages. Every article is rendered with a semasiological map and a matrix of word forms and meanings.

There are two approaches to find the needed information: One is to use the search enginge to find a term or by searching the headwords, meaning descriptions, synonyms, grammatical annotation and comments. The other approach is to use the table shown on the screenshot in order to browse the monolingual or bilingual word lists.

Go to the database False Friends in Slavic Languages

I dag lanceres den nye version af Portalen for Østeuropastudier med nyt design, forbedret struktur og navigation samt enkelte nye ressourcer og funktioner.

Designet er blevet mere overskueligt så de enkelte ressourcer nu er lettere tilgængelige. Udover udseende har portalen fået enkelte forbedringer i strukturen og i indholdet:

Du kan sammenligne den nye version med den gamle her og her.

Portalen er stadig under udvikling så der er brug for din mening omkring brugervenlighed, tilgængelighed, layout osv. Det vil derfor være en stor hjælp hvis du giver din (gerne også kristiske) mening tilkende.

Læs mere om portalens formål, fokusområde, tilbud, statistikker og funktioner.

Musik 24/7 Legatet uddeles hvert år til en studerende, som ønsker at dygtiggøre sig i udlandet – vi tror nemlig på at rejser og kultursammenstød er værdifuldt for alle og enhver – uanset om det er i privat eller professionelt regi. Af den grund vil vi gerne støtte udlandsophold.

Ansøgningsfrist 1/12.

Hvem kan søge? Personer over 18 år, dansk/svensk/norsk statsborgerskab og optaget på studie med varighed på minimum 2 år.

Læs mere om legatet her.

Portalen tilbyder fra nu af en oversigt over alle ressourcer fra linkdatabasen, som har at gøre med etniske mindretal og mindretalssprog. Oversigtssiden dækker Østeuropa og SNG samt Balkan, Kaukasus, Sibirien og Arktis med særlig henblik til de mindretal, som er relateret til de Nordiske lande (i givet fald er det Norge, Sverige, Finland og Grønland).

Etniske mindretal og mindretalssprog i linkdatabasen

Portalen tilbyder fra nu af muligheden for, at søge direkte på den Sorbiske Bibliografi.

Databasen vedligeholdes af det Sorbiske Institut i Bautzen/Budyšin og indeholder omkring 74.000 posteringer fra mellem 1945 og 2016.

Gå til databasen

Læs mere om sorberne og deres slaviske sprog på informationssiderne fra Mindretalssekretariatet for de nationale Mindretalsforbund i Tyskland (på dansk). Se desuden portalens linkdatabase » Sorbisk.

FashionForest uddeler et legat over 10.000 kr. til forskningsprojekter, afhandlinger eller praktiske projekter. Ansøgningsfristen er d. 1. marts.

Flere informationer på deres hjemmeside

Den historiske ordbogserver her på portalen har fået en ny oldkirkeslavisk-russisk ordbog med 38.000 ord. Nu råder ordbogsystemet over mere end 108.000 opslagsord.

Ordbogsystemet på Østeuropaportalen har fået en ny ordbog om lingvistisk terminologi til tysk, engelsk, russisk og serbokroatisk. Alle 2.600 opslagsord er tematisk annoteret.

Glossary of Linguistic Terms

Østeuropaportalen har fået tre nye databaser:

  1. Slavistik guide er en linksamling for relevante ressoucer, som er annoteret på bibliografiske standards (Dublin Core, Dewey decimalklassifikation, basisklassifikation, tema). På nuværende tidspunkt indeholder guiden 2.100 artikler.
  2. BibSlavKon - Internationale slavistkongressernes bibliografi er blevet konverteret fra tryk til databasen i samarbejde med Det Slaviske Bibliotek i Prag (Slovanská knihovna Praha). Den indeholder 7.300 poster.
  3. BibSlavArb - slaviske artikler fra tysksproglige tidsskrifter 1876-1983 (17.000 poster)

Der søges en anmelder til følgende e-bog:

Mette Bærbach Bas (2012): "5 veje til det lukrative russiske marked".

Anmelderen får en gratis eksamplar af bogen. Selve anmeldelse publiceres her på portalen, selvføgelig under anmelderens navn.