Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bosnian-Kashubian wordlist

BosnianKashubian
babababa
bankabónka
bistarbëstri
bjelinabielëzna
blagbłodżi
borbór
časczas
čitaticzëtac
čovjekczłowiek
crvenczerwińc
dijetedzecã
dijetedzeckò
dobadoba
DunajDunaj
glavagłowa
godinagòdzëna
goragóra
govorgòwôr
gradgard
gradgrôd
griješitigrzeszëc
igratigrac
jutrowitre
kalkôł
knezksyżëc
kolakòło
korchur
krajkrôj
krasankrôsny
licelico
listlëst
listopadlëstopadnik
ljekarstvolékarstwò
ljepšelepié
ljetolato
ljubitilubic
masamasa
mašinamaszina
mirmir
mrakmark
mrakmrok
mužmąż
nedjeljaniedzela
obrazòbrôz
pametpamiãc
BosnianKashubian
podnepôłnié
pokojpòkùj
pokojpòkùj
pokojspòkój
ponoćpółnoc
povijestpòwiésc
pravoprawò
pravow prawã
pravow prawo
prostoprosto
puškapëszka
ranorano
riječrzecz
rodbinarodzëna
rokrok
ruskirësczi
ruskirusczi
saborzbór
sadsôd
šinaszina
skladskłôd
slovenskisłowensczi
slovosłowò
sprezatizaprzëgac
stostôl
stostół
stosto
stolstôl
stolstół
stolicastolëca
stranastarna
stranastrona
štukasztëka
svijetswiat
svjetswiat
trudantrudni
trudnatrudni
truptrup
tučatãga
vijekwiek
vozwòz
vozwòzyk
vragwarg
zborzbór
žitożëto
životżëwot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>