Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Upper Sorbian wordlist

CzechUpper Sorbian
bábababa
bankabanka
borbor
brátbrać
bujnýbujny
časčas
čerstvýčerstwy
červenčerwjeń
červenecčerwjeń
chórchór
chudýchudy
chybachiba
člověkčłowjek
dělodźěło
dítědźěćo
dobadoba
hlavahłowa
hodinahodźina
horahora
hradhród
hráthrać
jitrojutře
kalkał
knězknjez
kolokoło
krajkraj
krásnýkrasny
křeslokřesło
lékárnalěkarnja
lepšílěpje
lepšílěpši
létolěto
líbatlubić
líbit selubić
líclico
lícelico
listlist
listopadlistopad
masamasa
mašinamašina
matkamatka
mírměr
mužmuž
náhlýnahły
napravonaprawo
napravoprawo
nedělenjedźela
CzechUpper Sorbian
obrazwobraz
olovowołoj
otecwótc
palecpalc
párapara
pespos
písmenopismo
písmopismo
pokojpokoj
polednepołdnjo
popelnicepopjelnica
popelníkpopjelnica
pověstpowěsć
právonaprawo
právoprawo
psátpisać
půlnocpołnóc
ránorano
řečrěč
restauracerestawracija
rodinarodźina
ruskýruski
sadsad
skladskład
slovenskýsłowjenski
slovosłowo
srbserb
srbskýserbski
stolicestolica
stranastrona
stredsrjeda
středasrjeda
stůlstoł
tečnýtučel
truptrup
věkwěk
vpravonaprawo
vpravoprawo
vůněwóń
východwuchod
zaza
zapomenoutzapomnić
závodzawod
zbožízbožo
ženažona
židžid
životžiwot
zrnozorno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>