Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Lower Sorbian wordlist

KashubianLower Sorbian
babababa
bielëznaběliznja
bónkabanka
bórbór
bracbraś
churchor
czascas
czerwińccerwjeń
czëtaccytaś
człowiekcłowjek
dobadoba
DunajDunaj
dzecãźiśe
dzeckòźiśe
gardgrad
gardgrod
głowagłowa
gòdzënagóźina
góragóra
gracgraś
grôdgrad
grôdgrod
kôłkał
kòłokoło
krôjkraj
ksyżëckněz
latolěto
lékarstwòlěkarstwo
lepiélěpjej
lepiélěpšy
lëstlist
lëstopadniklistopad
licolico
lubiclubiś
markmrok
masamasa
maszinamašina
matkamatka
mążmuž
mirměr
mòdrimódry
mrokmrok
niedzelanjeźela
KashubianLower Sorbian
òbrôzwobraz
pòkùjpokoj
pòkùjpokoj
pôłniépołdnjo
północpołnoc
pòpiélnicapopjelnica
pòwiéscpowěsć
prawònapšawo
prawòpšawo
prostopšosto
ranorano
rëscziruski
restauracëjôrestawracija
rodzënaroźina
ruscziruski
rzeczrěc
skłôdskład
słowensczisłowjeński
słowòsłowo
sôdsad
spòkójpokoj
starnastrona
stôlstoł
stolëcastolica
stółstoł
stronastrona
szinašyna
sztëkaštuka
tãgatyca
truptšup
w prawãnapšawo
w prawãpšawo
w prawonapšawo
w prawopšawo
wëchódwuchod
wiekwěk
witrejutšo
wòniôwóń
zaza
zbórzbor
żëwotžywot
żidžyd
zôrnozerno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>