Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Upper Sorbian wordlist

KashubianUpper Sorbian
babababa
bónkabanka
bórbor
bracbrać
churchór
czasčas
czerwińcčerwjeń
czëtacčitać
człowiekčłowjek
dobadoba
dzecãdźěćo
dzeckòdźěćo
gardhród
głowahłowa
gòdzënahodźina
górahora
grachrać
grôdhród
kôłkał
kòłokoło
krôjkraj
krôsnykrasny
krzasłokřesło
ksyżëcknjez
latolěto
lékarniôlěkarnja
lékarstwòlěkarstwo
lepiélěpje
lepiélěpši
lëstlist
lëstopadniklistopad
licolico
lubiclubić
masamasa
maszinamašina
matkamatka
mążmuž
mirměr
mòdrimódry
KashubianUpper Sorbian
niedzelanjedźela
òbrôzwobraz
pòkùjpokoj
pòkùjpokoj
pôłniépołdnjo
północpołnóc
pòpiélnicapopjelnica
pòwiéscpowěsć
prawònaprawo
prawòprawo
ranorano
rëscziruski
restauracëjôrestawracija
rodzënarodźina
ruscziruski
rzeczrěč
skłôdskład
słowensczisłowjenski
słowòsłowo
sôdsad
spòkójpokoj
starnastrona
stôlstoł
stolëcastolica
stółstoł
stronastrona
tãgatučel
truptrup
w prawãnaprawo
w prawãprawo
w prawonaprawo
w prawoprawo
wëchódwuchod
wiekwěk
witrejutře
wòniôwóń
zaza
żëwotžiwot
żidžid
zôrnozorno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>