Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Kashubian wordlist

PolishKashubian
arbuzarbùz
babababa
bańkabónka
batógbatóg
bieliznabielëzna
błogibłodżi
borbór
braćbrac
bystrybëstri
chórchur
czasczas
czerwiecczerwińc
czerwieńczerwińc
człowiekczłowiek
czućczëc
czytaćczëtac
dobadoba
DunajDunaj
dzieckodzecã
dzieckodzeckò
głowagłowa
godzinagòdzëna
góragóra
graćgrac
gradgard
gradgrôd
gródgard
gródgrôd
grzeszyćgrzeszëc
gwargòwôr
gwaragòwôr
jutrowitre
kałkôł
karakara
kołakòło
kołokòło
krajkrôj
krzesłokrzasło
ksiądzksyżëc
latolato
lekarstwolékarstwò
lepiejlepié
licolico
lipieclëpińc
lipień pospolitylëpińc
listlëst
listopadlëstopadnik
lubićlubic
mądrymòdri
masamasa
maszynamaszina
matkamatka
mążmąż
mirmir
modrymòdri
mrokmark
mrokmrok
na prawoprawò
na prawow prawã
na prawow prawo
niedzielaniedzela
obrazòbrôz
PolishKashubian
pamięćpamiãc
pamiętnikpamiãtnik
pokójpòkùj
pokójpòkùj
pokójspòkój
północpółnoc
południepôłnié
popielniczkapòpiélnica
poranekpòrénk
powieśćpòwiésc
prawoprawò
prawow prawã
prawow prawo
prostoprosto
pupapùpa
puszkapëszka
ranorano
restauracjarestauracëjô
rodzinarodzëna
rokrok
roparopa
rozródrozród
rozrządrozród
ruskirësczi
ruskirusczi
rzeczrzecz
sadsôd
sklepsklep
składskłôd
słoweńskisłowensczi
słowosłowò
słuchsłëch
sprzęgaćzaprzëgac
stosto
stolicastolëca
stółstôl
stółstół
stronastarna
stronastrona
światswiat
sztukasztëka
szynaszina
tęczatãga
trudnytrudni
truptrup
wiadrowiodro
wiekwiek
wońwòniô
wózwòz
wózwòzyk
wózekwòz
wózekwòzyk
wrógwarg
wygodawigòda
zaza
zakazzakôz
zaprzęgaćzaprzëgac
zbiegzbiég
zgniłyzgniłi
ziarnozôrno
żydżid
żytożëto
żywotżëwot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>