Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Czech wordlist

SlovakCzech
bababába
bankabanka
batohbatoh
bavitbavit
bludblud
borbor
bradabrada
brakbrak
braťbrát
bujnýbujný
bystrýbystrý
časčas
čerstvýčerstvý
chórchór
chudýchudý
chybachyba
chytrýchytrý
človekčlověk
ďateľdatel
delodělo
dielodělo
dieťadítě
divándivan
dobadoba
drozddrozd
DunajDunaj
dvorecdvorec
dyňadýně
fúzyvousy
hlavahlava
hodinahodina
horahora
horkýhorký
hovorhovor
hradhrad
hraťhrát
hrešiťhřešit
jahodajahoda
jedjed
jutrojitro
kalkal
kapustakapusta
kňazkněz
kolesokolo
kolokolo
krajkraj
kráskakráska
krásnykrásný
kreslokřeslo
kúriťkouřit
lekáreňlékárna
lepšielepší
letoléto
lícelíc
lícelíce
lipeň obyčajnýlipan podhorní
listlist
listopadlistopad
lôžkolůžko
ľúbiťlíbat
ľúbiťlíbit se
luhlouh
luhluh
lukluk
masamasa
mašinamašina
matkamatka
mečmeč
mestoměsto
mestomísto
miermír
miestoměsto
miestomísto
mrakmrak
mrdaťmrdat
mužmuž
náhlynáhlý
napravonapravo
napravoprávo
napravovpravo
nedeľaneděle
obchodobchod
obrazobraz
odkazodkaz
olovoolovo
otecotec
otrokotrok
ovocieovoce
palecpalec
pamäťpaměť
pamätníkpamátník
pamätníkpamětník
SlovakCzech
parapára
pespes
písmenopísmeno
písmenopísmo
písmopísmeno
písmopísmo
pivnicapivnice
pokojpokoj
polnocpůlnoc
poludniepoledne
popolnicapopelnice
popolnicapopelník
popolníkpopelnice
popolníkpopelník
posolposel
povesťpověst
právonapravo
právoprávo
právovpravo
prestolstůl
prosteprostě
púpavapúpava
puškapuška
ránoráno
rečřeč
reštauráciarestaurace
rodinarodina
rokrok
rozkazrozkaz
ruskýruský
rychlýrychlý
sadsad
skladsklad
skloniťsklonit
skloniťskloňovat
skloňovaťsklonit
skloňovaťskloňovat
skoroskoro
slovenskýslovenský
slovoslovo
spraviťspravit
spriahnuť (sa)spřáhnout
spriahnuť (sa)zapřáhnout
sprostýsprostý
srbsrb
srbskýsrbský
stávkastávka
stenastěna
stosto
stôlstůl
stolicastolice
stranastrana
stredstred
stredstředa
stredastred
stredastředa
studenýstudený
štukaštika
štukaštuka
šukaťšukat
svetsvět
tekvicatykev
topiťtopit
truptrup
vecvěc
vecvěc
vekvěk
veselieveselí
vojnavojna
vôňavůně
vozvůz
vpravonapravo
vpravoprávo
vpravovpravo
vrahvrah
východvýchod
výhodavýhoda
zaza
záchodzáchod
zajtrajitro
zákazzákaz
zapriahnuťspřáhnout
zapriahnuťzapřáhnout
závodzávod
zborsbor
zbožiezboží
ženažena
židžid
žitožito
životživot
zlodejzloděj
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>