Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Kashubian wordlist

SlovakKashubian
babababa
bankabónka
batohbatóg
bielizeňbielëzna
blahýbłodżi
borbór
braťbrac
bystrýbëstri
časczas
chórchur
čítaťczëtac
človekczłowiek
dieťadzecã
dieťadzeckò
dobadoba
DunajDunaj
hlavagłowa
hodinagòdzëna
horagóra
hovorgòwôr
hradgard
hradgrôd
hraťgrac
hrešiťgrzeszëc
jutrowitre
kalkôł
kňazksyżëc
kolesokòło
kolokòło
krajkrôj
krásnykrôsny
kreslokrzasło
lekáreňlékarniô
lekárstvolékarstwò
lepšielepié
letolato
lícelico
lipeň obyčajnýlëpińc
listlëst
listopadlëstopadnik
ľúbiťlubic
masamasa
mašinamaszina
matkamatka
miermir
modrýmòdri
mrakmark
mrakmrok
mužmąż
napravoprawò
napravow prawã
napravow prawo
nedeľaniedzela
obrazòbrôz
pamäťpamiãc
pamätníkpamiãtnik
SlovakKashubian
pokojpòkùj
pokojpòkùj
pokojspòkój
polnocpółnoc
poludniepôłnié
popolnicapòpiélnica
popolníkpòpiélnica
povesťpòwiésc
právoprawò
právow prawã
právow prawo
prestolstôl
prestolstół
prosteprosto
puškapëszka
ránorano
rečrzecz
reštauráciarestauracëjô
rodinarodzëna
rokrok
ruskýrësczi
ruskýrusczi
sadsôd
skladskłôd
slovenskýsłowensczi
slovosłowò
spriahnuť (sa)zaprzëgac
stosto
stôlstôl
stôlstół
stolicastolëca
stranastarna
stranastrona
štukasztëka
svetswiat
trudnýtrudni
truptrup
vekwiek
vôňawòniô
vozwòz
vozwòzyk
vpravoprawò
vpravow prawã
vpravow prawo
vrahwarg
východwëchód
výhodawigòda
zaza
zajtrawitre
zákazzakôz
zapriahnuťzaprzëgac
zborzbór
židżid
žitożëto
životżëwot
zrnozôrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>