Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovenian-Slovak wordlist

SlovenianSlovak
babababa
bankabanka
bavitibavit
baviti sebavit
belinabielizeň
bisterbystrý
blagblahý
bludblud
borbor
bratibrať
bujenbujný
časčas
čitatičítať
človekčlovek
delodelo
delodielo
detedieťa
dinjadyňa
divandiván
dobadoba
dodatnidodatkový
dodatnidodatočný
družinadružina
DunajDunaj
dvorecdvorec
glavahlava
gorahora
govorhovor
gradhrad
grešitihrešiť
hibachyba
hitetichytiť
hitrichytrý
hlapecchlapec
hudchudý
hudichudý
igratihrať
jagodajahoda
jedjed
klesatiklesať
knezkňaz
kolokoleso
kolokolo
korchór
krajkraj
krajšikrajší
krasenkrásny
lekarnalekáreň
lepšelepšie
letoleto
licelíce
lipanlipeň obyčajný
listlist
listopadlistopad
ljubitiľúbiť
ljudskiľudský
lugluh
lukluk
masamasa
mečmeč
mestomesto
mestomiesto
mirmier
modermodrý
možmuž
mrakmrak
mrdatimrdať
nagelnáhly
nedeljanedeľa
nogavicanohavice
nožnicanožnice
nuditinúdiť
obhodobchod
obrazobraz
očeotec
SlovenianSlovak
odpovedati seodpovedať
opravitiopraviť
otrokotrok
palecpalec
pametpamäť
parapara
Pepelnicapopolnica
Pepelnicapopolník
pepelnikpopolnica
pepelnikpopolník
pespes
pismopísmeno
pismopísmo
pobratibrať
pokojpokoj
poldanpoludnie
polnočpolnoc
poselposol
povestpovesť
pravicapravica
pravonapravo
pravoprávo
pravovpravo
prostoproste
puškapuška
ranoráno
rečreč
restavracijareštaurácia
rodbinarodina
rokrok
ruskiruský
sadsad
ščukaštuka
skladsklad
sklanjatiskloniť
sklanjatiskloňovať
sklenjensklenený
skoroskoro
slovenskislovenský
slovoslovo
spetspäť
spregatispriahnuť (sa)
spregatizapriahnuť
srbsrb
srbskisrbský
sredastred
sredastreda
stanovatistanovať
starati sestarať sa
stenastena
stosto
stolprestol
stolstôl
stolicastolica
stranstrana
svetsvet
tikvatekvica
trudentrudný
truptrup
večvec
vekvek
veščvec
veseljeveselie
vonjvôňa
vozvoz
vragvrah
zaza
zahodzáchod
zavodzávod
zborzbor
ženažena
židžid
žitožito
životživot
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>