Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Czech wordlist

Upper SorbianCzech
bababába
bankabanka
borbor
braćbrát
bujnybujný
časčas
čerstwyčerstvý
čerwjeńčerven
čerwjeńčervenec
chibachyba
chórchór
chudychudý
čłowjekčlověk
dobadoba
dźěćodítě
dźěłodělo
hłowahlava
hodźinahodina
horahora
hraćhrát
hródhrad
jutřejitro
kałkal
knjezkněz
kołokolo
krajkraj
krasnykrásný
křesłokřeslo
lěkarnjalékárna
lěpjelepší
lěpšilepší
lětoléto
licolíc
licolíce
listlist
listopadlistopad
lubićlíbat
lubićlíbit se
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrmír
mužmuž
nahłynáhlý
naprawonapravo
naprawoprávo
naprawovpravo
Upper SorbianCzech
njedźelaneděle
palcpalec
parapára
pisaćpsát
pismopísmeno
pismopísmo
pokojpokoj
połdnjopoledne
połnócpůlnoc
popjelnicapopelnice
popjelnicapopelník
pospes
powěsćpověst
prawonapravo
prawoprávo
prawovpravo
ranoráno
rěčřeč
restawracijarestaurace
rodźinarodina
ruskiruský
sadsad
serbsrb
serbskisrbský
składsklad
słowjenskislovenský
słowoslovo
srjedastred
srjedastředa
stolicastolice
stołstůl
stronastrana
truptrup
tučeltečný
wěkvěk
wobrazobraz
wołojolovo
wóńvůně
wótcotec
wuchodvýchod
zaza
zapomnićzapomenout
zawodzávod
zbožozboží
židžid
žiwotživot
žonažena
zornozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>