Loading...
Navigation

Nordisk Østforum (NO)

Homepage

Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa, Russland, det postsovjetiske området og på Balkan. Tidsskriftet inviterer forskere til å ta del i den nordiske debatten om utviklingen i et av våre viktigste nærområder.

notset>