Loading...
Navigation

Idäntutkimus (FI)

Homepage

Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.

Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.

  1. Artikkelissa analysoidaan tuoksujen merkitystä eli ns. ”olfaktorista koodia” Mihail Kuzminin poetiikassa ja kuvataan parfyymien erityistä roolia hänen omaleimaisen ”kirjallisen maineensa” muotoutumisessa. Artikkelissa käsitellään kolmea tapausta, joissa tietyn hajuvesilaadun nimi esiintyy Kuzminin tuotannossa tai siihen liittyvissä teksteissä ja pyritään selittämään viittausten syitä kussakin yhteydessä. Tutkimuksesta ilmenee, että hajuvedet voivat toimia eräänlaisena ”signaalina” ja ilmentää Kuzminin olemusta. Hajuvesibrändien nimet runoilija lisää teksteihinsä aikakauden merkkinä. Futuristien tapa käyttää ”hajuvedentuoksua” halventavana epiteettinä antaa Kuzminille syyn ryhtyä epäsuoraan kirjalliseen polemiikkiin. Olfaktorinen tuoksujen ja parfyymien kuvasto liittyy Kuzminin tuotannossa oleellisesti rakkauden teeman käsittelyyn.

     

    The article analyses the olfactory code in Mikhail Kuzmin’s poetics and considers the role of perfumery in the formation of his literary reputation. There are three cases when the name of a specific perfume appears in Kuzmin’s work or other texts associated with him. We try to explain the reasons for their appearance. It is believed that perfumes are used as a ‘signal’, and herald the appearance of Kuzmin. Moreover, particular perfumes play the role of signs of a certain time. Also, the special use of the word ‘perfumery’ gives Kuzmin an excuse to enter into a literary polemic. Perfumes are always accompanied by the love theme in Kuzmin’s work.

  2. Artikkelissa tarkastellaan hoivan käsitteen kautta sijaisvanhemmuuden ammatillistumista Venäjällä meneillään olevan lastensuojelun sijaishuollon uudistamisen kontekstissa. Analysoimme, kuinka lapsikylässä asuvat sijaisvanhemmat näkevät ja määrittelevät oman roolinsa ja toimintansa tarkoituksen pohjaten viidessä eri venäläisessä lapsikylässä sijaisvanhempien parissa toteutettuihin fokusryhmäkeskusteluihin ja teemahaastatteluihin. Sijaisvanhemmuus ymmärretään dikotomisesti joko rakkautena tai työnä. Käsitys hoivasta rakkautena ymmärretään moraalisena velvollisuutena ja eettisenä arvona. Tällöin kiistetään mahdollisuus hoivan virallistamiseen ja sen alistamiseen säännöille ja byrokratian ja markkinavoimien sanelulle. Hoivan määritteleminen työnä puolestaan tekee sijaisvanhemmille mahdolliseksi rationalisoida omaa toimintaansa ja problematisoida sijaisvanhemmuuden statusta yhteiskunnassa. Tällöin sijaisvanhemmuuden ammatillistuminen nähdään ratkaisuna lukuisille ongelmille, joihin sijaisvanhemmat törmäävät, ja sijaisperheissä tapahtuvan hoivan aseman parantamisena.

    Foster parenting in contemporary Russia - work or love?

    The article explores the professionalisation of foster parenting in the context of the ongoing child welfare and so-called alternative care reforms in Russia through the concept of ‘care’. We analyse how foster parents who live in children’s villages see and define their role and the meaning of their activity based on focus group and thematic interviews with foster parents in five children’s villages in Russia. Foster parenting is understood through a dichotomy of ‘love’ and ‘work’. Seeing foster parenting as love is based on an understanding of it as a moral obligation and ethical value. In such a case, it becomes impossible to consider care as something official that exists under regulation and is led by bureaucratic and market principles. Understanding care as work, in turn, makes it possible for foster parents to rationalise their own activity and problematise their status in Russian society. In this case, the professionalisation of foster parenting is seen as a solution to multiple problems that foster parents face, and to the improvement of the status of this type of care more generally.

notset>