Loading...
Navigation

NUPI podcast (NO) *

Homepage
On this channel you will find episodes from our seminars and special episodes on international affairs in both Norwegian and English (NUPI Podcast), as well as NUPI's own podcast NUPIpodden in Norwegian. Our podcasts targeted towards high school students and teachers are marked 'Hvor hender det?', and is in Norwegian. The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) is an independent research institute in the field of international affairs and foreign policy.
  1. What does the AUKUS security partnership between Australia, the US and UK mean for security in Asia, for the US-China rivalry, and for US-Europe relations? In this episode of NUPI Podcast, you hear a talk by Deputy Director Bruno Tertrais of the Fondation pour la Recherche Stratégique. The talk was held on the NUPI seminar AUKUS and its implications for Asia, US-European relations and non-proliferation on 12 October 2021. Read more about the event, and find the link to the YouTube event (full version) here: https://www.nupi.no/nupi_eng/Events/2021/AUKUS-and-its-implications-for-Asia-US-European-relations-and-non-proliferation
  2. Ikke overraskende kunne det regjerende partiet i Russland, Det forente Russland – også omtalt som Putins parti, erklære valgseier 20. september 2021. Med rundt 50 prosent av stemmene i Duma-valget til partiet, sa Putin seg fornøyd. Resultatet er nemlig langt bedre for partiet enn meningsmålingene før valget skulle tilsi. Hvordan gikk det til? Og hva slags betydning har valget? Seniorforsker Helge Blakkisrud har Russland som spesialfelt og er gjest i denne episoden av NUPI-podden.
  3. 13. september skal befolkningen velge hvem som skal styre landet de neste fire åra. Men hva slags tillit har velgerne egentlig til de ulike partiene når det kommer til utenrikspolitikk? Er folk i Norge bekymra for Kina og Russland? Hva slags tilknytning ønsker nordmenn å ha til Europa? Og hva er det folk opplever som de største utfordringene for Norge? I denne episoden av NUPI-podden snakker vi med seniorforsker Øyvind Svendsen (NUPI), som har analysert data fra en survey om den norske befolkningens holdninger til utenriks- og sikkerhetspolitikk i valgåret 2021. Surveyen er utført av Sentio på oppdrag fra NUPI, og rapporten finner du her: https://www.nupi.no/Publikasjoner/CRIStin-Pub/Utenriks-og-sikkerhetspolitiske-holdninger-i-valgaaret-2021
  4. Såkalla deepfakes, falske videoar, er ikkje berre ei underhaldande teknologisk nyvinning. Det kan også være ein trugsel for deg, og ikkje minst kan det bidra til konflikt mellom grupper og land. Men kva er eigentleg deepfakes? Podkasten er basert på artikkelen "Deepfakes: Når ein ikkje kan tru på det ein ser" skrive av Erik Kursetgjerde ved NUPI. Denne og fleire Hvor hender det?-artiklar kan du lese på nupi.no/skole. Foto: Skjermdump fra Kursetgjerde sin deepfake
  5. Kinas nye femårsplan er klar. Den sikter høyt opp og langt fram. Det store målet er at Kina skal bli et teknologisk og innovativt fyrtårn, før det om noen år skal gå forbi USA og bli verdens største økonomi. Hva har dette å si for oss? Podkasten er basert på artikkelen "Kina sikter mot toppen" skrevet av Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI. Denne og flere Hvor hender det?-artikler kan du lese på nupi.no/skole. Foto: Simon Zhu/Unsplash
notset>