Loading...
Navigation

Aalborg Universitet - Seneste nyt (DK) *

Homepage
  1. En ny funktion i AAU Connect-appen gør det nu endnu lettere for virksomheder at finde rette vej ind til et samarbejde med AAU.
  2. Humanistiske uddannelser og campus i København står for hovedparten af den samlede reduktion på 768 studerende.
  3. Forskere fra Statens Serum Institut, University of Cambridge, Wellcome Sanger Institute og Aalborg Universitet har vist, at nogle af de mest berygtede og frygtede sygdomsfremkaldende mikroorganismer hos mennesker - de særlige methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bakterier – var tilstede i pindsvin længe inden, methicillin kom på markedet i 1959.
  4. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udpeget professor Torben Larsen fra Aalborg Universitet til at være styrelsens nationale rådgiver vedrørende EuroHPC, det fælleseuropæiske samarbejde om supercomputing
  5. Lektorerne Louise Mønster, Jens Lohfert Jørgensen og Tatiana Chemi fra Institut for Kultur og Læring har netop modtaget støtte fra Carlsbergfondet til grundforskningsprojekter om hhv. Henrik Nordbrandts forfatterskab, begrebet apati i skandinavisk litteratur, og til at undersøge, hvordan man kan skabe kritisk-kreative læringslaboratorier for kunstnere og undervisere.
notset>