Loading...
Navigation

Search the newsfeeds

Finlands slavistkrets

Suomen Slavistipiiri ry - Finlands slavistkrets rf - Society of Finnish Slavists - Ассоциация финских славистов
 1. Suomen slavistipiiri ylläpitää sähköpostilistaa, jolle ovat tervetulleita kaikki slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksesta ja tuntemuksesta kiinnostuneet. Lista toimii Slavistipiirin yhtenä tiedotuskanavana, joten sen kautta saa tietoa seuran toiminnasta. Lisäksi lista on avoin kaikenlaiselle slaavilaisiin kieliin ja kulttuureihin liittyvälle ajankohtaiselle keskustelulle.

  Postituslistan osoite on <slavistit@lists.tuni.fi>. Slavistipiirin aikaisemmalla postituslistalla <slavistit@uta.fi> olleet on automaattisesti siirretty uudelle listalle. Vanhaan osoitteeseen lähetetyt viestit ohjautuvat toistaiseksi uudelle listalle, mutta kannattaa opetella käyttämään uutta osoitetta.

 2. Vuosikokouksessa 13.3.2020 Slavistipiirille valittiin uusi hallitus.

  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma. Varapuheenjohtajana jatkaa Johanna Virkkula, sihteerinä Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen.

  Hallituksen muut jäsenet ovat Marja Sorvari, Susan Ikonen, Larisa Mokroborodova, Jari Parkkinen, Mika Perkiömäki ja Sofia Schulgin.

 3. Vuoden 2020 slavistipäivä kartoittaa slavistiikan kenttätyömaailmaa. Pärjääkö slavisti kentällä? Entä minkälaisia kenttätyömahdollisuuksia tarjoavat yhteiskuntatietelijöille ne maat, joissa slaavilaisia kieliä puhutaan? Homehtuuko slavisti arkistoon?

  Ennen esitelmätilaisuutta jaetaan Maria Widnäs –gradupalkinnot. Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Suomen Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 13.30.  Tilaisuus järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla, salissa 312 (Kirkkokatu 6).

  10.00 Seminaarin avaus – Slavistipiirin pj. Sanna Turoma

  10.15 – 11.00
  Maria Widnäs -gradupalkintojen jako ja palkinnonsaajien puheenvuorot

  Anni Haikka: ”Niinistöä venäjäksi ja Putinia suomeksi: mitä poliittiselle retoriikalle tapahtuu tulkkauksessa?”

  Elli Pulliainen: ”Lahjojen semiotiikka: Neuvostoliitosta ja Venäjältä SAK:lle ja SKP:lle lahjoitettujen esineiden semioottisia ominaisuuksia”

  11.00 – 11.30
  Kahvitauko

  11.30 – 12.00
  Kristiina Silvan (Helsingin yliopisto): Arkistoja ja etnografiaa: Kenttätyön haasteet ja mahdollisuudet Valko-Venäjällä

  12.00- 12.30
  Johanna Virkkula (Helsingin yliopisto): Kieltä metsästämässä - kenttätyöstä kielitieteessä

  12.30-13.00
  Susan Ikonen (Helsingin yliopisto): Tutkijan seikkailut Moskovan arkistoissa – tutkimuskohteena venäläinen neuvostokirjallisuus

  Tule jakamaan kokemuksiasi kenttätyöskentelystä slavistina!

  Slavistipiiri ry:n hallitus

 4. Nordiska slavistförbundet pitää vuosikokouksen Pohjoismaisen slavistikongressin yhteydessä 17.8.2019 Itä-Suomen yliopistolla. Alustavan ohjelman mukaisesti kokous pidetään klo 17. Ohessa kopioituna kokoukutsu ja esityslista.

  ***

  Kallelse till Nordiska slavistförbundets generalförsamling 17 augusti 2019
  Östra Finlands universitet, Joensuu
  1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse
  4. De nationella förbundens rapporter
  5. Revisionsberättelse
  6. Ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Verksamhetsberättelse för Scando-Slavica
  8. Revisionsberättelse för Scando-Slavica
  9. Ansvarsfrihet för Scando-Slavicas räkenskaper
  10. Underskottsgaranti. Tjugoförsta Nordiska Slavistmötet
  11. Nordiska Slavistförbundets hemsida
  12. Information från Den internationella slavistkommittén
  13. Tjugoandra Slavistmötet
  14. Val av ny styrelse, revisor, revisorsuppleant. Revisor och suppleant för Scando-Slavica,
  valberedning
  15. Övriga frågor
  Förslag, som önskas upptagna på dagordningen, skall vara insända till styrelseordföranden
  senast två veckor före generalförsamlingen.
  Joensuu 16 juli 2019
  Hannu Kemppanen
  ordförande

 5. Suomen slavistipiiri järjestää Itä-Suomen yliopistossa 14.-18.8. 2019 Pohjoismaisen slavistikongressin (Nordiska Slavistmötet) yhteydessä paneelikeskustelun sekä illanvieton slavistiikan alan jatko-opiskelijoille. Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua Suomessa ja muissa pohjoismaisissa yliopistoissa opiskelevien slavistiikan alan jatko-opiskelijoille kanssa.

  Cultura-säätiö on myöntänyt Slavistipiirille jatko-opiskelijoiden verkostoitumistoimintaa varten apurahan. Apurahan turvin Slavistipiirin on mahdollista tukea verkostoitumistapaamisiin osallistuvia suomalaisissa yliopistoissa opiskelevia jatko-opiskelijoita osallistumiskustannusten osalta.

  Voit hakea avustusta vapaamuotoisella hakemuksella. Avustukset ovat osa-avustuksia, ja niitä myönnetään matka-, majoitus- ja rekisteröintikuluihin. Hakemukseen tulee liittää arvio osallistumiskustannuksista. Hakemukset tulee toimittaa Slavistipiirin sihteerille Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). Hakemusten määräaika on 12.5.2019. Matka-avustusta myönnetään vain Slavistipiirin jäsenille. Jäseneksi voit liittyä hakemuksen yhteydessä jättämällä tietosi sihteerille ja maksamalla 12 euron suuruisen jäsenmaksun Slavistipiirin tilille FI29 2199 1800 2002 92.

 6. Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 15.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Johanna Virkkula. Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Susan Ikonen, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Larisa Mokroborodova, Esa Anttikoski, Sofia Schulgin ja Mika Perkiömäki.

 7. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404
  Digislavistiikka: korpukset, mediat, opetuksen kehittäminen

  Slavistipiiri ry:n vuotuinen seminaari ottaa tällä kertaa kantaa digitalisaatioon. Esitelmät käsittelevät digitaalisten työkalujen ja medioiden vaikutusta slavistiikan tutkimusalaan ja opetukseen.

  Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 16.15.

  SLAVISTIPÄIVÄ
  Ohjelma

  13.00 Seminaarin avaus – Slavistipiirin pj. Sanna Turoma

  13.15 – 13.45
  Vera Zvereva (Jyväskylän yliopisto): Цифровая память в Рунете

  13.45 – 14.15
  Dragana Cvetanovic (Helsingin yliopisto): Digital archiving of hip-hop culture of former Yugoslav spaces

  Kahvitauko

  14.30 – 15.00
  Saara Ratilainen (Helsingin yliopisto): Algoritminen kulttuuri: näkökulmia venäläisen internetmedian tutkimukseen

  15.00- 15.30
  Ahti Nikunlassi (Helsingin yliopisto): Näkökulmia venäjän opetuksen digitalisaatioon:
  ohjelmistotuotteista™ jakamisen ja talkoistamisen kulttuuriin

  15.30-16.00
  Keskustelua / Дискуссия/ Discussion

  TULE MUKAAN KESKUSTELEMAAN DIGISLAVISTIIKASTA!

  Slavistipiiri ry:n hallitus

 8. Haluatko liittyä, erota tai päivittää osoitetietosi? Ota yhteys sihteeri Eeva Kuikkaan sähköpostitse [eeva.kuikka at uta.fi]. Slavistipiirin jäsenmaksu vuonna 2019 on 23 euroa, perustutkinto-opiskelijoilta, päätoimisilta jatko-opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 12 euroa. Vuodesta 2014 alkaen Slavistipiirin jäsenet ovat automaattisesti myös Nordiska Slavistförbundetin jäseniä. Lisäksi on mahdollista tilata jäsenhintaan Idäntutkimus (jäsenyys + lehti 43/32/26 euroa) ja/tai Scando-Slavica (39 euroa). Lehtitilaukset maksetaan keväisin jäsenmaksun yhteydessä, jolloin tilaukset myös alkavat. Jo voimassa olevan tilauksen jatkumisen edellytyksenä on jäsenmaksun maksaminen eräpäivään mennessä.

  Jäsentiedotustapahtuu Facebook-sivun (https://www.facebook.com/slavistipiiri) ja slavistit-sähköpostilistan kautta. Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen: listserv -at- uta.fi viesti, jonka sisältö on: SUBSCRIBE slavistit Etunimi Sukunimi. Listalle voi lähettää viestejä osoitteella slavistit -at- uta.fi. (Huomaa että vastaukset listan viesteihin menevät kaikille listan lukijoille, ellet vaihda vastausviestin vastaanottajaksi vain alkuperäisen viestin kirjoittajan osoitetta!) Listalta erotaan lähettämällä osoitteeseen listserv -at- uta.fi viesti, jonka sisältö on: SIGNOFF slavistit. Tämän jälkeen sinun pitäisi saada sähköpostiviesti, joka kertoo, että sinut on poistettu listalta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä listan ylläpitäjään: slavistit-request -at- uta.fi.

 9. Slavistipiiri osallistuu Tieteiden yöhön järjestämällä Tieteiden talolla keskustelutilaisuuden Kääntämisen jälkeen vedenpaisumus vai jälkisanat.

  Kääntäjä, käännöstieteilijä ja kirjallisuudentutkija keskustelevat siitä, mitä kääntäjä voi olettaa lukijan tietävän vieraasta kulttuurista. Kuinka paljon lukijalle pitää tai saa selittää? Kotouttaako vai vieraannuttaako kääntäjä lukijaa, ja mitä kaikesta tästä jää selitettäväksi jälkisanoihin? Kannattaako suomentajan ylipäätään selittää ratkaisujaan jälkisanoissa? Minkälainen tekstilaji "jälkisanat" onkaan? Entä onko venäläisen kirjallisuuden välittämisessä suomalaiselle yleisölle omat erityishaasteensa? Keskustelu lähtee liikkeelle Jevgeni Vodolazkinin romaanista "Lentäjä" (Into 2018), jonka Elina Kahla on suomentanut.

  Keskustelemassa: dosentti ja kääntäjä Elina Kahla (Helsingin yliopisto), käännöstieteilijä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) sekä dosentti ja kirjallisuudentutkija Sanna Turoma (Aleksanteri-instituutti).

  Keskustelutilaisuus järjestetään 10.1.2019 Tieteiden talon salissa 312 (Kirkkokatu 6, 3. kerros) klo 20.10-20.40.


 10. Suomen Slavistipiiri on aloittanut uuden toimintamuodon. Seura järjesti lauantaina 27.10. tapaamisen slavistiikan alan jatko-opiskelijoille. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin eli seuran perinteisten tutkimusalojen ohella mukaan oli kutsuttu myös slaavikieliin ja -kulttuureihin kytkeytyvien opinnäytteiden tekijöitä yhteiskunnan, historian ja politiikan aloilta. Tapaaminen oli ensimmäinen lajissaan ja sai kiitosta jo suunnitteluvaiheessa. Tilaisuudelle oli siis kysyntää!

  Aleksanteri-instituutin neuvotteluhuoneeseen kerääntyi jatko-opiskelijoita viidestä eri yliopistoista esittelemään omaa tutkimustaan. Esitellyt väitöskirjahankkeet käsittelivät paitsi lingvistiikkaa ja kirjallisuudentutkimusta myös monitieteisiä, oppiainerajat ylittäviä teemoja kuten neuvostoajan kulttuurivaihtoa ja viimeaikaisia kielivähemmistökysymyksiä.

  Tapaaminen sujui onnistuneesti mielenkiintoisia esitelmiä kuunnellen. Se tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua sekä oman alan jatko-opiskelijoihin ympäri Suomea että niihin aiheisiin, joita tekeillä olevissa slavistiikan väitöskirjoissa käsitellään. Jo suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli ollut järjestää mahdollisimman vapaamuotoinen ja rento tilaisuus, mikä instituutin käytäville kaikuvasta puheensorinasta päätellen onnistui erinomaisesti.

  Paikalle kokoontuneiden toive oli, että vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestettäisiin lisää.  Tämä vahvisti Slavistipiirin suunnitelmaa jatkaa nyt käyntiin lähtenyttä toimintaa. Pohjoismainen slavistikonferenssi (Nordiska slavistmötet) järjestetään Itä-Suomen yliopistossa elokuussa 2018. Siellä Slavistipiiri organisoi round table -keskustelun sekä iltaohjelmaan sisältyvän tapaamisen pohjoismaisissa yliopistoissa toimiville jatko-opiskelijoille.

  Seminaarimuotoista jatko-opiskelijatapaamisia tullaan jatkamaan verkostoitumisen ja vertaistukitoiminnan muodossa. Tapaamisiin ovat jatkossa tervetulleita myös VIE-tutkimuksen jatko-opiskelijat.

 11. 21. Pohjoismainen slavistikongressi järjestetään 14.8-18.8.2019 Joensuussa. Konferenssi alkaa keskiviikkona 14.8, sunnuntai 18.8 on suunniteltu retkipäiväksi.

  Konferenssi esittelee ensisijaisesti Pohjoismaissa tapahtuvaa slavistiikan tutkimusta kielitieteen, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen sekä käännöstieteen alalta. Tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto ja Slavistipiiri ry. Järjestelytoimikunta koostuu venäjän kielen oppiaineen ja Slavistipiirin edustajista.

  Kutsutuiksi puhujiksi ovat varmistuneet Julie Hansen (Uppsalan yliopisto), Jouko Lindstedt (Helsingin yliopisto), Johanna Nichols (Kalifornian yliopisto, Berkeley), Ekaterina Rakhilina (Moskovan talouskorkeakoulu), Andrei Rogatchevski (Tromssan yliopisto) ja Sanna Turoma (Helsingin yliopisto).

  Järjestelytoimikunta toivoo, että slavistiikka tulee edustetuksi koko laajuudessaan. Pyydämme kongressiin osallistujilta paneeleita (kolme esitelmänpitäjää ja diskussantti), esitelmiä, postereita ja pyöreänpöydän keskusteluja jostain tärkeästä aiheesta. Kongressin kielinä ovat pohjoismaiset ja slaavilaiset kielet sekä englanti.

  Kongressiin osallistujilta pyydetään ennakkoilmoittautuminen ja esitelmien otsikko 30.9.2018 mennessä. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostiosoitteeseen 21.slavistmotet@uef.fi. Lopullinen ilmoittautuminen ja abstraktit pyydetään tekemään 10.12.2018 mennessä.

  Kongressin verkkosivu löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/en/web/21slavistmotet ja sitä päivitetään sitä mukaa, kun ohjelman tiedot varmistuvat. Sivulle tulee myös tietoa hotellivaihtoehdoista, konferenssimaksusta ja retkiohjelmasta. 12. EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttää tieteellisten seurojen ja yhdistysten varmistavan, että jäsenistön osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseen on jäsenistön suostumus.

  Slavistipiiri käyttää jäsenten osoitetietoja seuran toiminnasta tiedottamiseen. Emme luovuta tietoja eteenpäin.


  Olemme lähettäneet jäsenistölle sähköpostia tai kirjepostia asiaan liittyen ja suostumuksen osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseksi voi antaa vastaamalla kyseiseen sähköpostiin tai kirjeeseen. Mikäli jäsen ei ole vastaanottanut viestiä, mutta haluaa kuitenkin säilyttää yhteystietonsa piirin toiminnasta tiedottamista varten, voi asian tiimoilta olla yhteydessä slavistipiirin sihteeriin, Eeva Kuikkaan (eeva.kuikka@uta.fi).
 13. Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 15.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Johanna Virkkula. Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Susan Ikonen, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Larisa Mokroborodova, Esa Anttikoski, Mika Perkiömäki ja Sofia Schulgin.


 14. VIE-aluetutkimus ja slavistiikka tieteen ja maailmanpolitiikan muutoksessa
   
  AIKA: Perjantai 20.4.2018, klo 10.00 - 13.30
  PAIKKA: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
   
  Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran (VIETS) ja Slavistipiirin edustamat tieteenalat ovat olleet suurten muutosten alaisia parin viime vuosikymmenen aikana. Mitä "slaavilaisuus" tai "venäläisyys" tarkoittavat? Voiko käsitteille perustaa humanistista tiedon tuotantoa tässä teorianmuodostuksen vaiheessa? Miten metodologisen nationalismin krtitiikki on vaikuttanut aluetutkimuksen perinteisiin lähtökohtiin? Entä mikä on Itä-Eurooppa? Mitkä ovat Itä-Euroopan ja Venäjän aluetutkimuksen perusteet muuttuneessa geopoliittisessa maailmanjärjestyksessä globaalien haasteiden ajalla? Näistä kysymyksistä keskustellaan kahden tieteellisen seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa. 
   
  OHJELMA
   
  10.00 VIETS:n gradupalkintojen jako
   
  10.15 -11.30 Pääpuhujien alustukset
   
  Professori Jouko Lindstedt (Nykykielten osasto, HY):
  "Onko slavistiikka luonut tutkimuskohteensa itse?"
   
  Dosentti Anna-Liisa Heusala (Aleksanteri-instituutti, HY):
  "Yhteiskuntatieteellinen Venäjä-tutkimus ja globalisaatio"
   
  Moderaattori: Slavistipiirin pj. Sanna Turoma
   
  11.30 - 11.45 Kahvitauko
   
  11.45 - 13.00 Paneelikeskustelu
   
  Keskustelijat: Dragana Cvetanovic, Jussi Lassila, Katalin Miklossy, Kati Parppei, Johanna Virkkula
   
  Moderaattori: VIETS:n pj. Joni Virkkunen
  Tervetuloa keskustelemaan slavistiikan sekä Venäjän ja Itä-Euroopan aluetutkimuksen tilasta! 


  Klo 14 samassa paikassa pidetään myös Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet jäsenet!
 15. Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 17.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2017 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Martina Björklund. Uudeksi sihteeriksi valittiin Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana jatkaa Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Johanna Virkkula, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Susan Ikonen, Esa Anttikoski ja Olga Nenonen.


 16. Slavistipäivä 2017: ”Igor Vahros – Filologi ajassaan”

  Perjantaina 17.3.2017

  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309


  Ohjelma

  10:00-10:15 Slavistipäivän avaus, Johanna Viimaranta
  10:15-11:30 Slavistipiirin vuosien 2014-2016 gradupalkintojen julkistaminen

  11:30-12:30 Lounastauko

  Professori Vahroksen 100-vuotismuistoseminaari

  12:30 -14:00 Juhlaesitelmät, pj. Sanna Turoma

  Muusa Savijärvi: Emigranttipojasta Helsingin yliopiston professoriksi

  Lea Siilin: Professori Igor Vahros kirjojensa reunamerkintöjen valossa

  BorisGasparov:Калевалаисевернорусскиебылины:дваэпическихмира

  14:00-14:30 Kahvitauko

  14:30-16:00 Paneelikeskustelu: Igor Vahros opettajana ja ohjaajana, pj. Marja Jänis

  Osallistujat: Natalia Baschmakoff, Marianne Flinckenberg-Gluschkoff, Boris Gasparov, Annikki Halko, Aila Laamanen, Arto Mustajoki, Pekka Pesonen, Hannu Tommola

  16:00 Seminaarin päätössanat

  16:15 Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous
  Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

  Vapaa pääsy, tervetuloa!


 17. Nimi: Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry
  Kotipaikka: Helsinki
  Osoite: c/o Venäjän kieli ja kirjallisuus / Nykykielten laitos PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
  Rekisterinumero: 129.650
  Merkitty Rekisteriin: 14.07.1980

  1. Seuran nimi
  Seuran nimi on Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry; näissä säännöissä seura. Seuran kotipaikka on Helsinki.

  2. Seuran tarkoitus
  Seura on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää slaavilaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tieteellisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja tapaamisia sekä pitää yllä alan kansainvälisiä yhteyksiä. Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä avustuksia.

  3. Jäsenet
  Seuran jäseneksi voivat liittyä yliopistoissa opiskelevat ja niissä tutkinnon suorittaneet, yhdistyksen säännöt hyväksyneet henkilöt, alan tutkimusta harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä säätiöt, mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksen. Jäsenyys astuu voimaan henkilön tai yhteisön maksettua jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

  4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Liittymismaksu on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

  5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran sihteerille. Jäsen voidaan katsoa seurasta eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  6. Hallitus
  Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia, joihin se valitsee jäsenet ja joiden toimikauden se määrää.

  7. Seuran nimen kirjoittaminen
  Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, taikka varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

  8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estynyt varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9. Seuran kokoukset
  Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10. Seuran kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

  11. Vuosikokous
  Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 18. Украинский национальный язык сформировался на основе средненадднепрянских говоров. Грамматический строй,  словарный состав и фонетическая система современного украинского литературного языка также усвоили наибольше черт именно этих говоров, например, окончания дательного падежа  единственного числа -oвi, -eвiименах существительных мужского рода (братовi, бригадировi, Василевi); окончание дательного и предложного падежей единственногочислаi в именах существительных мягкой группы (волi ,землi, солi ,на землi  ,у морi, на кiнцi); окончания творительного падежа -ою в единственном числе имен существительных, имен прилагательных и местоимений женского рода (дорогою, сестрою, рiдною,  молодою,  вашою,  нашою); формы имен существительных среднего рода на  -ння,-ття(значення,  взуття); окончания именительного падежа единственного числа -iй- в именах прилагательных мягкой группы мужского рода (синiй, житнiй), суффикс -iш-у формах сравнительной степени имен прилагательных  (рiднiший,  яснiший); падежные формы личных местоимений мене, тебе, менi, тобiвозвратного себе,  собi; смягченное произношение тв окончаниях глаголов третьего лица (робить,  сидить, роблять, сидять),секундарный гласный i на месте древнерусских оиeв новом закрытом слоге (стiл, сiль,  пiч); и на месте дифтонга ѣ в любой позиции (вiк, лiто, на стiнi); давнее смягченное произношение  согласногоpв начале слога (рябий; рясно, косаря) и другие.
  Нормы нового украинского литературного языка начинают формироваться еще с концаXVIIIи первой половиныXIX веков. Они зарождаются прежде всего в произведениях И.П. Котляревского, он в «Энеиде» и «Наталке Полтавке» впервые широко использовал в литературе народные полтавские говоры; далее их отшлифовали и закрепили в литературном употреблении такие писатели, как Е.П. Гребинка, Л.И. Боровиковский, язык которых сформировался на основе полтавских говоров, Г.Ф. Квитка-Основьяненко в своих произведениях представлял  слобожанские говоры, какие за своим происхождением и составом имеют много общего с полтавскими и киевскими говорами.
  Т.Г. Шевченко был первым истинным народным украинским поэтом. Он стал творцом нового украинского литературного языка. Синтезировав в органическое единение живого народного языка и литературно-языкового наследия, расширяя тематику украинской литературы, Шевченко пополняет словарный запас, развивает синтаксис, усовершенствует и укрепляет грамматические  и фонетические нормы украинского литературного языка, расширяет его стилистические возможности.
  Украинский литературный язык после Т.Г. Шевченко развивается и усовершенствуется в произведениях таких выдающихся писателей, как Марко Вовчок, М.П. Старицкий, И.К. Тобилевич, Панас Мирный, П.А. Грабовский, И.Я. Франко, Леся Украинка, М.М. Коцюбинский и другие.
  Кроме структурных черт средненадднепрянских говоров, украинский литературный язык усваивает и синтезирует также отдельные грамматические, фонетические и лексические особенности других диалектов юго-западного наречия украинского языка, например, твердое произношение согласного р на конце слова (косар, писар)и шипящих в  формах типа лоша, курча, бiжать, лежать, приставной нв разных падежных формах предметно-личного местоимения он в позиции после предлогов ( до нього, у нього, на ньому)и тому подобное.
  Украинский поэт А.Метлинский обращал внимание на особенную мягкость, нежность и певучесть украинского языка, которая «общей мелодией приближается к церковнославянскому».                              
  Ksenia Kanerva

 19. Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 11.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2016 valittiin Johanna Viimaranta ja varapuheenjohtajaksi Martina Björklund. Sihteerinä jatkaa Susan Ikonen ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Johanna Virkkula, Mika Lähteenmäki, Mikhail Mikhailov, Sanna Turoma, Esa Anttikoski, Aki-Juhani Kyröläinen, Ksenia Kanerva ja Olga Nenonen.

 20. Slavistipäivä 2016 

  Sähköiset tehtävät ja testaaminen kielitaidon opetuksessa: yhteistyön ja talkoistamisen mahdollisuudet ja haasteet

  Perjantaina 11.3.2016

  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 312
  Ohjelma  10.15 Tilaisuuden avaus, Slavistipiiri ry:n puheenjohtaja Johanna Viimaranta 

  10.30–11.15 Paneelikeskustelu, I osa. Yliopistojen tämänhetkinen tilanne sähköisten kielitaitotehtävien käytössä

  ViLLE on yhteistyötä tukeva oppimisympäristö, jonka avulla opettajat voivat helposti luoda erilaisia automaattisesti arvioitavia tehtäviä mm. kielenopetuksen tarpeisiin.

  12.00–13.00 Lounas

  13.00–14.15 Kielitaidon sähköiset harjoitukset ja testaus
  13.35–13.50 Pietarin valtionyliopiston kielitestauksen keskuksen resurssien esittely
  14.00–14.15 Arina Enckell (HY): Lingt Classroom -sivuston käyttö suullisen kielitaidon testauksessa.

  14.15–14.30 Kahvitarjoilu

  14.30–15.15 Paneelikeskustelu, II osa. Sähköisten tehtävien ja testaamisen tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet
                           
  ***

  15.30–17.00 Slavistipiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

  Vapaa pääsy, tervetuloa!