Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Croatian-Slovenian wordlist

CroatianSlovenian
babababa
bankabanka
baviti sebaviti
baviti sebaviti se
bistarbister
bjelinabelina
blagblag
bludblud
borbor
bujanbujen
časčas
čitatičitati
čovjekčlovek
devadevica
dijetedete
dinjadinja
divandivan
djelodelo
dobdob
dobadoba
dodatnidodatni
DunajDunaj
DunavDunaj
dvoracdvorec
glavaglava
goragora
govorgovor
gradgrad
grahgrah
griješitigrešiti
grobgrob
hladhlad
igratiigrati
iskustvoizkustvo
jagodajagoda
knezknez
kolakolo
kolokolo
konackonec
korkor
kovčegkovček
krajkraj
krasankrasen
kućakoča
licelice
lipanjlipan
listlist
listopadlistopad
ljekarnalekarna
ljepšelepše
ljetoleto
ljubitiljubiti
luglug
lukluk
masamasa
mečmeč
mirmir
mjestomesto
moćmoč
modarmoder
mrakmrak
mužmož
nagaonagel
nedjeljanedelja
obhodobhod
obrazobraz
otacoče
palacpalec
pametpamet
papapapa
parapara
paspes
PepelnicaPepelnica
Pepelnicapepelnik
pisacpisar
pisacpisec
CroatianSlovenian
pisakpisar
pisakpisec
pisarpisar
pisarpisec
pisatipisati
pismopismo
podnepoldan
pokojpokoj
poljubitiljubiti
ponoćpolnoč
ponosponos
posaoposel
povijestpovest
pravopravo
prostoprosto
pučinapuška
puškapuška
putplot
ranorano
razredrazred
restauracijarestavracija
riječreč
rodbinarodbina
rokrok
rusrus
ruskiruski
saborzbor
sadsad
savjetsvet
skladsklad
sklanjatisklanjati
skoroskoro
skupskop
slovenskislovenski
slovoslovo
snagasnaga
sprezatispregati
srbinsrb
srijedasreda
srpanjsrpen
srpskisrbski
stjenastena
stostol
stosto
stolstol
stolicastolica
stranastran
štukaščuka
sutrazjutraj
svijetsvet
svjetsvet
tikvatikva
travanjtraven
trudantruden
trudnatruden
truptrup
tučatoča
većveč
veseljeveselje
vijekvek
vještvešč
vozvoz
vragvrag
vrijedanvreden
vrijemevreme
zaza
zahodzahod
zaozal
zavodzavod
zborzbor
ženažena
židovžid
žitožito
životživot
znojznoj
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>