Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Upper Sorbian wordlist

Slovak Upper Sorbian
baba baba
banka banka
bor bor
brať brać
bujný bujny
čas čas
čerstvý čerstwy
chór chór
chudý chudy
chyba chiba
čítať čitać
človek čłowjek
delo dźěło
dielo dźěło
dieťa dźěćo
doba doba
dodatkový dodatny
dodatočný dodatny
hlava hłowa
hodina hodźina
hora hora
hrad hród
hrať hrać
jutro jutře
kal kał
kňaz knjez
koleso koło
kolo koło
kraj kraj
krásny krasny
kreslo křesło
lekáreň lěkarnja
lekárstvo lěkarstwo
lepšie lěpje
lepšie lěpši
leto lěto
líce lico
list list
listopad listopad
ľúbiť lubić
masa masa
mašina mašina
matka matka
mier měr
modrý módry
muž muž
náhly nahły
napravo naprawo
Slovak Upper Sorbian
napravo prawo
nedeľa njedźela
obraz wobraz
olovo wołoj
otec wótc
palec palc
para para
pes pos
písmeno pismo
písmo pismo
pokoj pokoj
polnoc połnóc
poludnie połdnjo
popolnica popjelnica
popolník popjelnica
povesť powěsć
právo naprawo
právo prawo
prestol stoł
ráno rano
reč rěč
reštaurácia restawracija
rodina rodźina
ruský ruski
sad sad
sklad skład
slovenský słowjenski
slovo słowo
srb serb
srbský serbski
stôl stoł
stolica stolica
strana strona
stred srjeda
streda srjeda
trup trup
vek wěk
vôňa wóń
vpravo naprawo
vpravo prawo
východ wuchod
za za
zajtra jutře
závod zawod
zbožie zbožo
žena žona
žid žid
život žiwot
zrno zorno

Display all Slovak terms in the database

Display all Upper Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>