Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Belarusian-Serbian wordlist

Belarusian Serbian
абраз образ
абход обход
адказ отказ
айцец отац
баба баба
банка банка
благі благ
блуд блуд
бор бор
брак брак
булка булка
бялізна белина
век век
вобраз образ
воз воз
вораг враг
вяселле весеље
гаворка говор
гадзіна година
галава глава
гара гора
горад град
град град
грашыць грешити
дадатковы додатни
дадатны додатни
дварэц дворац
дзіця дете
дзіцяця дете
до́ба доба
Дунай Дунај
дыван диван
дыня диња
жонка жена
жывот живот
жыта жито
завод завод
захад заход
збор збор
збор сабор
зной зној
зрок зрак
іграць играти
кал кал
каўчэг ковчег
князь кнез
князь кнез
кола кола
кола коло
край крај
куча кућа
лепей лепше
лепш лепше
лета лето
ліпень липљен
ліст лист
лістапад листопад
луг луг
Belarusian Serbian
лук лук
любіць љубити
любоў љубити
люлька лула
майка мајка
майткі мајка
маса маса
машына машина
меч меч
мір мир
муж муж
наглы нагао
направа право
нядзеля недеља
пакой покој
паляц палац
памяць памет
панос понос
папа папа
пара пара
пасол посао
пісаць писати
плот плот
поўдзень подне
поўнач поноћ
права право
проста просто
пушка пушка
радзіма родбина
радзіна родбина
разрад разред
рана рано
рускі руски
рэстаўрацыя рестаурација
рэч реч
сад сад
свет свет
серада среда
склад склад
скоро скоро
славенскі словенски
слова слово
сталіца столица
старонка страна
сто сто
стол сто
стол стол
сцяна стена
сэрбскі српски
труп труп
хор кор
хоры кор
чалавек човек
час час
чытаць читати
чытаць читати
чэрвень црвен
чэрствы чврст
шына шина

Display all Belarusian terms in the database

Display all Serbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>