Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bulgarian-Belarusian wordlist

Bulgarian Belarusian
баба баба
бабка бабка
банка банка
белина бялізна
беседа бяседа
благ благі
блуд блуд
бор бор
брак брак
буен буйны
булка булка
век век
веселие вяселле
враг вораг
глава галава
говор гаворка
година гадзіна
гора гара
град горад
град град
греша грашыць
дворец дварэц
дете дзіця
дете дзіцяця
детенце дзіця
детенце дзіцяця
дечко дзіця
дечко дзіцяця
диван дыван
диня дыня
доба до́ба
друг другі
дума дума
дума думка
Дунав Дунай
жена жонка
живот жывот
жито жыта
за з-за
за за
завод завод
запомня запамяціць
запомня запомніць
заход захад
здание зданне
злодей злодзей
зной зной
зрак зрок
зърно зерне
играя іграць
изгода выго́да
кал кал
карпуз гарбуз
княз князь
ковчег каўчэг
колело кола
край край
краска краска
кресло крэсла
куча куча
липан ліпень
лист ліст
листопад лістапад
луга луг
лук лук
лък лук
любя любіць
любя любоў
люлка люлька
лято лета
майка майка
майка майткі
маса маса
Bulgarian Belarusian
матка матка
машина машына
меч меч
мир мір
мъж муж
на право направа
на право права
нагъл наглы
неделя нядзеля
образ абраз
образ вобраз
обход абход
отец айцец
отказ адказ
палец паляц
памет памяць
папа папа
пара пара
пепелник попельніца
пепелник попельнічка
пиша пісаць
пладне поўдзень
плът плот
повест аповесць
покой пакой
полунощ поўнач
право направа
право права
прозвище прозвішча
прост проста
просто проста
пушка пушка
разред разрад
разряд разрад
рано рана
реставрация рэстаўрацыя
реч рэч
родина радзіма
родина радзіна
роднина радзіма
роднина радзіна
руски рускі
садя сад
сбор збор
светлина свет
свят свет
склад склад
скоро скоро
словенски славенскі
слово слова
среда серада
сръбски сэрбскі
сряда серада
стена сцяна
сто сто
стол стол
столица сталіца
страна старонка
страница старонка
студен студзень
твар твар
тревен травень
труп труп
хор хор
хор хоры
час час
чевръст чэрствы
червен чэрвень
чета чытаць
човек чалавек
чувам чуць
чуя чуць
шина шына

Display all Bulgarian terms in the database

Display all Belarusian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>