Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Slovak wordlist

Lower SorbianSlovak
babababa
bankabanka
běliznjabielizeň
bórbor
braśbrať
bujnybujný
casčas
chorchór
chudychudý
cłowjekčlovek
cytaśčítať
dobadoba
dodatnydodatkový
dodatnydodatočný
DunajDunaj
dwórcykdvorec
dynjaškdyňa
głowahlava
górahora
góźinahodina
gradhrad
graśhrať
grodhrad
jutšojutro
jutšozajtra
kałkal
knězkňaz
kołokoleso
kołokolo
krajkraj
lěkarstwolekárstvo
lěpjejlepšie
lěpšylepšie
lětoleto
licolíce
listlist
listopadlistopad
lubiśľúbiť
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrmier
módrymodrý
mrokmrak
mužmuž
nagłynáhly
napšawonapravo
napšawoprávo
napšawovpravo
njeźelanedeľa
palcpalec
Lower SorbianSlovak
parapara
pismopísmeno
pismopísmo
pjaspes
pokojpokoj
połdnjopoludnie
połnocpolnoc
popjelnicapopolnica
popjelnicapopolník
powěsćpovesť
pšawonapravo
pšawoprávo
pšawovpravo
pšostoproste
ranoráno
rěcreč
restawracijareštaurácia
roźinarodina
ruskiruský
sadsad
serbsrb
serbskisrbský
składsklad
słowjeńskislovenský
słowoslovo
soksok
srjodastred
srjodastreda
stolicastolica
stołprestol
stołstôl
stronastrana
štukaštuka
tšuptrup
wěkvek
wobrazobraz
wołojolovo
wóńvôňa
wóścotec
wuchodvýchod
zaza
zawodzávod
zborzbor
zbóžozbožie
źěłodelo
źěłodielo
žeńskažena
zernozrno
źiśedieťa
žonažena
žydžid
žywotživot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>