Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Belarusian wordlist

Serbian Belarusian
баба баба
банка банка
белина бялізна
благ благі
блуд блуд
бор бор
брак брак
булка булка
век век
весеље вяселле
воз воз
враг вораг
глава галава
говор гаворка
година гадзіна
гора гара
град горад
град град
грешити грашыць
дворац дварэц
дете дзіця
дете дзіцяця
диван дыван
диња дыня
доба до́ба
додатни дадатковы
додатни дадатны
Дунај Дунай
жена жонка
живот жывот
жито жыта
завод завод
заход захад
збор збор
зној зной
зрак зрок
играти іграць
кал кал
кнез князь
кнез князь
ковчег каўчэг
кола кола
коло кола
кор хор
кор хоры
крај край
кућа куча
лепше лепей
лепше лепш
лето лета
липљен ліпень
лист ліст
листопад лістапад
луг луг
лук лук
лула люлька
љубити любіць
љубити любоў
Serbian Belarusian
мајка майка
мајка майткі
маса маса
машина машына
меч меч
мир мір
муж муж
нагао наглы
недеља нядзеля
образ абраз
образ вобраз
обход абход
отац айцец
отказ адказ
палац паляц
памет памяць
папа папа
пара пара
писати пісаць
плот плот
подне поўдзень
покој пакой
понос панос
поноћ поўнач
посао пасол
право направа
право права
просто проста
пушка пушка
разред разрад
рано рана
рестаурација рэстаўрацыя
реч рэч
родбина радзіма
родбина радзіна
руски рускі
сабор збор
сад сад
свет свет
склад склад
скоро скоро
словенски славенскі
слово слова
среда серада
српски сэрбскі
стена сцяна
сто стол
сто сто
стол стол
столица сталіца
страна старонка
труп труп
црвен чэрвень
час час
чврст чэрствы
читати чытаць
читати чытаць
човек чалавек
шина шына

Display all Serbian terms in the database

Display all Belarusian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>