Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Slovenian wordlist

SlovakSlovenian
babababa
bankabanka
bavitbaviti
bavitbaviti se
bielizeňbelina
blahýblag
bludblud
borbor
braťbrati
braťpobrati
bujnýbujen
bystrýbister
časčas
chlapechlapec
chórkor
chudýhud
chudýhudi
chybahiba
chytiťhiteti
chytrýhitri
čítaťčitati
človekčlovek
delodelo
dielodelo
dieťadete
divándivan
dobadoba
dodatkovýdodatni
dodatočnýdodatni
družinadružina
DunajDunaj
dvorecdvorec
dyňadinja
hlavaglava
horagora
hovorgovor
hradgrad
hraťigrati
hrešiťgrešiti
jahodajagoda
jedjed
klesaťklesati
kňazknez
kolesokolo
kolokolo
krajkraj
krajšíkrajši
krásnykrasen
lekáreňlekarna
lepšielepše
letoleto
lícelice
lipeň obyčajnýlipan
listlist
listopadlistopad
ľúbiťljubiti
ľudskýljudski
luhlug
lukluk
masamasa
mečmeč
mestomesto
miermir
miestomesto
modrýmoder
mrakmrak
mrdaťmrdati
mužmož
náhlynagel
napravopravo
nedeľanedelja
nohavicenogavica
nožnicenožnica
núdiťnuditi
obchodobhod
SlovakSlovenian
obrazobraz
odpovedaťodpovedati se
opraviťopraviti
otecoče
otrokotrok
palecpalec
pamäťpamet
parapara
pespes
písmenopismo
písmopismo
pokojpokoj
polnocpolnoč
poludniepoldan
popolnicaPepelnica
popolnicapepelnik
popolníkPepelnica
popolníkpepelnik
posolposel
povesťpovest
pravicapravica
právopravo
prestolstol
prosteprosto
puškapuška
ránorano
rečreč
reštauráciarestavracija
rodinarodbina
rokrok
ruskýruski
sadsad
skladsklad
sklenenýsklenjen
skloniťsklanjati
skloňovaťsklanjati
skoroskoro
slovenskýslovenski
slovoslovo
späťspet
spriahnuť (sa)spregati
srbsrb
srbskýsrbski
stanovaťstanovati
starať sastarati se
stenastena
stosto
stôlstol
stolicastolica
stranastran
stredsreda
stredasreda
štukaščuka
svetsvet
tekvicatikva
trudnýtruden
truptrup
vecvešč
vecveč
vekvek
veselieveselje
vôňavonj
vozvoz
vpravopravo
vrahvrag
zaza
záchodzahod
zapriahnuťspregati
závodzavod
zborzbor
ženažena
židžid
žitožito
životživot
zrakzrak
zrnozrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>