Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bulgarian-Ukrainian wordlist

Bulgarian Ukrainian
баба баба
бабка бабка
банка банка
белина білизна
благ благий
блуд блуд
бор бір
бор бор
брак брак
буен буйний
булка булка
век вік
веселие весілля
враг ворог
време верем'я
глава голова
говор говір
година година
гора гора
град град
греша грішити
дворец двірець
дело діло
дете дитина
детенце дитина
дечко дитина
диван диван
диня диня
доба доба
друг друг
дума дума
Дунав Дунай
жена жінка
живот живіт
жито жито
за за
завод завод
запомня запам'ятати
запрягам запрягати
заход захід
злодей злодій
зърно зерно
играя грати
изгода виго́да
изгода ви́года
кал кал
карпуз гарбуз
княз князь
ковчег ковчег
колело коло
край край
красен красний
краска краска
кресло крісло
куча куча
липан липень
лист лист
листопад листопад
лице лице
луга луг
лук лук
лък лук
любя любити
лято літо
майка майка
маса маса
матка матка
машина машина
мед мед
меч меч
мир мир
мрак морок
мъж муж
място місто
на право направо
на право право
нагъл наглий
неделя неділя
Bulgarian Ukrainian
образ образ
обход обхід
овощен овочі
олово олово
отец отець
отказ відказ
палец палець
памет пам'ять
паметник пам’ятник
паметник пам'ятник
папа папа
пара пара
пепелник попільничка
пес пес
пиша писати
пладне південь
повест повість
покой спокій
полунощ північ
право направо
право право
прекрасен красний
прозвище прізвище
прост просто
просто просто
псе пес
раздел розділ
разказ розказ
разред розряд
разряд розряд
рано рано
реставрация реставрація
реч річ
родина родина
роднина родина
руски руський
садя сад
сбор збір
светлина світ
свят світ
склад склад
скоро скоро
словенски словенський
словенски словінський
слово слово
спрягам запрягати
среда середа
срок рік
сръбски сербський
сряда середа
стена стіна
сто сто
стол стіл
столица столиця
страна сторінка
страна сторона
страница сторінка
страница сторона
сърбин серб
течен туча
тревен травень
труден трудний
трудна трудний
труп труп
тучен туча
урод врода
хор хор
хор хори
цветен квітень
час час
чевръст черствий
червен червень
чета читати
човек чоловік
чувам чути
чуя чути
шина шина
щука штука

Display all Bulgarian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>