Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Upper Sorbian wordlist

Czech Upper Sorbian
bába baba
banka banka
bor bor
brát brać
bujný bujny
čas čas
čerstvý čerstwy
červen čerwjeń
červenec čerwjeń
chór chór
chudý chudy
chyba chiba
člověk čłowjek
dělo dźěło
dítě dźěćo
doba doba
hlava hłowa
hodina hodźina
hora hora
hrad hród
hrát hrać
jitro jutře
kal kał
kněz knjez
kolo koło
kraj kraj
krásný krasny
křeslo křesło
lékárna lěkarnja
lepší lěpje
lepší lěpši
léto lěto
líbat lubić
líbit se lubić
líc lico
líce lico
list list
listopad listopad
masa masa
mašina mašina
matka matka
mír měr
muž muž
náhlý nahły
napravo naprawo
napravo prawo
neděle njedźela
Czech Upper Sorbian
obraz wobraz
olovo wołoj
otec wótc
palec palc
pára para
pes pos
písmeno pismo
písmo pismo
pokoj pokoj
poledne połdnjo
popelnice popjelnica
popelník popjelnica
pověst powěsć
právo naprawo
právo prawo
psát pisać
půlnoc połnóc
ráno rano
řeč rěč
restaurace restawracija
rodina rodźina
ruský ruski
sad sad
sklad skład
slovenský słowjenski
slovo słowo
srb serb
srbský serbski
stolice stolica
strana strona
stred srjeda
středa srjeda
stůl stoł
tečný tučel
trup trup
věk wěk
vpravo naprawo
vpravo prawo
vůně wóń
východ wuchod
za za
zapomenout zapomnić
závod zawod
zboží zbožo
žena žona
žid žid
život žiwot
zrno zorno

Display all Czech terms in the database

Display all Upper Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>