Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Lower Sorbian wordlist

Kashubian Lower Sorbian
baba baba
bielëzna běliznja
bónka banka
bór bór
brac braś
chur chor
czas cas
czerwińc cerwjeń
czëtac cytaś
człowiek cłowjek
doba doba
Dunaj Dunaj
dzecã źiśe
dzeckò źiśe
gard grad
gard grod
głowa głowa
gòdzëna góźina
góra góra
grac graś
grôd grad
grôd grod
kôł kał
kòło koło
krôj kraj
ksyżëc kněz
lato lěto
lékarstwò lěkarstwo
lepié lěpjej
lepié lěpšy
lëst list
lëstopadnik listopad
lico lico
lubic lubiś
mark mrok
masa masa
maszina mašina
matka matka
mąż muž
mir měr
mòdri módry
mrok mrok
niedzela njeźela
Kashubian Lower Sorbian
òbrôz wobraz
pòkùj pokoj
pòkùj pokoj
pôłnié połdnjo
północ połnoc
pòpiélnica popjelnica
pòwiésc powěsć
prawò napšawo
prawò pšawo
prosto pšosto
rano rano
rësczi ruski
restauracëjô restawracija
rodzëna roźina
rusczi ruski
rzecz rěc
skłôd skład
słowensczi słowjeński
słowò słowo
sôd sad
spòkój pokoj
starna strona
stôl stoł
stolëca stolica
stół stoł
strona strona
szina šyna
sztëka štuka
tãga tyca
trup tšup
w prawã napšawo
w prawã pšawo
w prawo napšawo
w prawo pšawo
wëchód wuchod
wiek wěk
witre jutšo
wòniô wóń
za za
zbór zbor
żëwot žywot
żid žyd
zôrno zerno

Display all Kashubian terms in the database

Display all Lower Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>