Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Slovak wordlist

Kashubian Slovak
baba baba
batóg batoh
bëstri bystrý
bielëzna bielizeň
błodżi blahý
bónka banka
bór bor
brac brať
chur chór
czas čas
czëtac čítať
człowiek človek
doba doba
Dunaj Dunaj
dzecã dieťa
dzeckò dieťa
gard hrad
głowa hlava
gòdzëna hodina
góra hora
gòwôr hovor
grac hrať
grôd hrad
grzeszëc hrešiť
kôł kal
kòło koleso
kòło kolo
krôj kraj
krôsny krásny
krzasło kreslo
ksyżëc kňaz
lato leto
lékarniô lekáreň
lékarstwò lekárstvo
lepié lepšie
lëpińc lipeň obyčajný
lëst list
lëstopadnik listopad
lico líce
lubic ľúbiť
mark mrak
masa masa
maszina mašina
matka matka
mąż muž
mir mier
mòdri modrý
mrok mrak
niedzela nedeľa
òbrôz obraz
pamiãc pamäť
pamiãtnik pamätník
pëszka puška
pòkùj pokoj
pòkùj pokoj
pôłnié poludnie
Kashubian Slovak
północ polnoc
pòpiélnica popolnica
pòpiélnica popolník
pòwiésc povesť
prawò napravo
prawò právo
prawò vpravo
prosto proste
rano ráno
rësczi ruský
restauracëjô reštaurácia
rodzëna rodina
rok rok
rusczi ruský
rzecz reč
skłôd sklad
słowensczi slovenský
słowò slovo
sôd sad
spòkój pokoj
starna strana
sto sto
stôl prestol
stôl stôl
stolëca stolica
stół prestol
stół stôl
strona strana
swiat svet
sztëka štuka
trudni trudný
trup trup
w prawã napravo
w prawã právo
w prawã vpravo
w prawo napravo
w prawo právo
w prawo vpravo
warg vrah
wëchód východ
wiek vek
wigòda výhoda
witre jutro
witre zajtra
wòniô vôňa
wòz voz
wòzyk voz
za za
zakôz zákaz
zaprzëgac spriahnuť (sa)
zaprzëgac zapriahnuť
zbór zbor
żëto žito
żëwot život
żid žid
zôrno zrno

Display all Kashubian terms in the database

Display all Slovak terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>