Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Upper Sorbian wordlist

Kashubian Upper Sorbian
baba baba
bónka banka
bór bor
brac brać
chur chór
czas čas
czerwińc čerwjeń
czëtac čitać
człowiek čłowjek
doba doba
dzecã dźěćo
dzeckò dźěćo
gard hród
głowa hłowa
gòdzëna hodźina
góra hora
grac hrać
grôd hród
kôł kał
kòło koło
krôj kraj
krôsny krasny
krzasło křesło
ksyżëc knjez
lato lěto
lékarniô lěkarnja
lékarstwò lěkarstwo
lepié lěpje
lepié lěpši
lëst list
lëstopadnik listopad
lico lico
lubic lubić
masa masa
maszina mašina
matka matka
mąż muž
mir měr
mòdri módry
Kashubian Upper Sorbian
niedzela njedźela
òbrôz wobraz
pòkùj pokoj
pòkùj pokoj
pôłnié połdnjo
północ połnóc
pòpiélnica popjelnica
pòwiésc powěsć
prawò naprawo
prawò prawo
rano rano
rësczi ruski
restauracëjô restawracija
rodzëna rodźina
rusczi ruski
rzecz rěč
skłôd skład
słowensczi słowjenski
słowò słowo
sôd sad
spòkój pokoj
starna strona
stôl stoł
stolëca stolica
stół stoł
strona strona
tãga tučel
trup trup
w prawã naprawo
w prawã prawo
w prawo naprawo
w prawo prawo
wëchód wuchod
wiek wěk
witre jutře
wòniô wóń
za za
żëwot žiwot
żid žid
zôrno zorno

Display all Kashubian terms in the database

Display all Upper Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>