Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Kashubian wordlist

Lower Sorbian Kashubian
baba baba
banka bónka
běliznja bielëzna
bór bór
braś brac
cas czas
cerwjeń czerwińc
chor chur
cłowjek człowiek
cytaś czëtac
doba doba
Dunaj Dunaj
głowa głowa
góra góra
góźina gòdzëna
grad gard
grad grôd
graś grac
grod gard
grod grôd
jutšo witre
kał kôł
kněz ksyżëc
koło kòło
kraj krôj
lěkarstwo lékarstwò
lěpjej lepié
lěpšy lepié
lěto lato
lico lico
list lëst
listopad lëstopadnik
lubiś lubic
masa masa
mašina maszina
matka matka
měr mir
módry mòdri
mrok mark
mrok mrok
muž mąż
napšawo prawò
napšawo w prawã
Lower Sorbian Kashubian
napšawo w prawo
njeźela niedzela
pokoj pòkùj
pokoj pòkùj
pokoj spòkój
połdnjo pôłnié
połnoc północ
popjelnica pòpiélnica
powěsć pòwiésc
pšawo prawò
pšawo w prawã
pšawo w prawo
pšosto prosto
rano rano
rěc rzecz
restawracija restauracëjô
roźina rodzëna
ruski rësczi
ruski rusczi
sad sôd
skład skłôd
słowjeński słowensczi
słowo słowò
stolica stolëca
stoł stôl
stoł stół
strona starna
strona strona
štuka sztëka
šyna szina
tšup trup
tyca tãga
wěk wiek
wobraz òbrôz
wóń wòniô
wuchod wëchód
za za
zbor zbór
zerno zôrno
źiśe dzecã
źiśe dzeckò
žyd żid
žywot żëwot

Display all Lower Sorbian terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>